Xã hội

Thông tin thành phố Buôn Ma Thuột “loại” một số dự án thu hút đầu tư là không chính xác

Đắk Lắk

Đây chỉ là nội dung trao đổi, cung cấp thông tin mang tính chất nội bộ, chưa phải là chủ trương, quyết định chính thức để thực hiện.

Thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Ảnh minh họa: TTXVN phát

UBND thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, thành phố đã có văn bản nêu rõ quan điểm về Quy hoạch sử dụng đất của thành phố giai đoạn 2021-2030; đồng thời đề nghị, các cơ quan truyền thông cân nhắc việc đưa tin đầy đủ, chính xác nhằm tránh gây hiểu lầm làm ảnh hưởng đến chủ trương, môi trường kêu gọi đầu tư của tỉnh và thành phố.

Nội dung Công văn 4109/UBND-TNMT, ngày 25/10/2022 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột nêu rõ: Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh một số nội dung liên quan đến các công trình, dự án trong quá trình lập và phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất của thành phố giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn chưa thực sự chính xác làm dư luận hiểu không đúng, ảnh hưởng đến chủ trương kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Đắk Lắk.

UBND thành phố Buôn Ma Thuột có ý kiến phản hồi như sau: Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Buôn Ma Thuột đã được UBND thành phố tổng hợp đầy đủ nhu cầu sử dụng đất và các dự án sử dụng đất do các ngành, lĩnh vực xác định và đề xuất; xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ quy hoạch. Tuy nhiên, qua rà soát có một số danh mục, công trình, khu vực chưa phù hợp với Quy hoạch chung thành phố đến năm 2025 phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-TTg, ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Để báo cáo Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện, ngày 3/10/2022, UBND thành phố Buôn Ma Thuột có Báo cáo số 395/BC-UBND xin ý kiến Hội đồng thẩm định trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Thẩm quyền phê duyệt, quyết định Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Buôn Ma Thuột là UBND tỉnh Đắk Lắk.

Các nội dung UBND thành phố báo cáo Hội đồng thẩm định gồm danh mục công trình, dự án qua rà soát chưa phù hợp với quy hoạch chung hoặc chỉ phù hợp một phần, để xin ý kiến Hội đồng thẩm định. Đây chỉ là nội dung trao đổi, cung cấp thông tin mang tính chất nội bộ, chưa phải là chủ trương, quyết định chính thức để thực hiện. Một số bài viết phản ánh UBND thành phố đã “loại”, “khai tử” một số dự án; trong đó có dự án Khu biệt thự hồ Ea Kao và Khu sân Golf hồ Ea Kao là chưa thực sự chính xác, gây dư luận không đúng.

Trước đó, một số cơ quan báo chí đã đưa thông tin, UBND thành phố Buôn Ma Thuột vừa báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk liên quan đến các công trình, dự án chưa phù hợp với quy hoạch chung thành phố đến năm 2025. Theo UBND thành phố Buôn Ma Thuột, có 59 khu vực, công trình, dự án không phù hợp quy hoạch chung, quy hoạch phân khu cần loại bỏ.../.

Anh Dũng

Xem thêm