Xã hội

Đồng hành cùng ngư dân thực thi pháp luật trên biển

Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho chủ phương tiện, thuyền viên về Luật Thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Đồng hành cùng ngư dân thực thi pháp luật trên biển
Chính sách và cuộc sống

Xem thêm