Khoa học

Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện tại Việt Nam

Quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên để đạt được mục tiêu của chương trình, cần có sự hợp lực từ Chính phủ, Bộ ngành, doanh nghiệp và người dân.

Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện tại Việt Nam

Xem thêm