An sinh

Thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Hà Nam

Chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên thời gian qua được triển khai hiệu quả, diện bao phủ tăng, quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế cũng ngày càng được đảm bảo.

Ông Đinh Duy Hùng, Phó Trưởng ban Quản lý Thu – Sổ, thẻ (Bảo hiểm xã hội Việt Nam). (Ảnh: Vân Duy)

TTXVN - Việc thực hiện bao phủ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế là một nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng vững chắc hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Theo ông Đinh Duy Hùng, Phó Trưởng ban Quản lý Thu – Sổ, thẻ (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), những năm qua, chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên được triển khai hiệu quả, thể hiện không chỉ ở diện bao phủ tăng mà quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế của các em cũng ngày càng được đảm bảo.

- Việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ thông qua chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Sự quan tâm này đã được cụ thể hóa bằng các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Đinh Duy Hùng: Bảo hiểm y tế là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên nói riêng có vai trò rất quan trọng đối với an sinh xã hội, nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phát triển toàn diện cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tương lai của đất nước. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế nói chung cũng như chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

Ngày 14/11/2008, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Bảo hiểm y tế (có hiệu lực từ ngày 1/7/2009). Trong đó quy định từ ngày 1/1/2010, học sinh, sinh viên chuyển từ đối tượng tham gia tự nguyện sang đối tượng có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế. Khi Luật Bảo hiểm y tế được sửa đổi, bổ sung năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015) tiếp tục quy định, học sinh, sinh viên là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng (hỗ trợ tối thiểu từ 30% đến 100% mức đóng tùy thuộc nhóm đối tượng ưu tiên). Trong lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, học sinh, sinh viên tiếp tục được lựa chọn là nhóm đối tượng cần sớm được bao phủ bảo hiểm y tế.

Với mục tiêu đẩy nhanh lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, trên cơ sở Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội, Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1167/QĐ-TTg về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế. Trong đó, quán triệt phải đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Như vậy, từ định hướng chỉ đạo đến các văn bản pháp lý liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đã thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước đối với việc thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế nói chung và pháp luật bảo hiểm y tế đối với nhóm học sinh, sinh viên- thế hệ tương lai của đất nước nói riêng. Đồng thời, đã khẳng định sự nhất quán trong chủ trương thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là bước đi quan trọng để hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân ở nước ta.

- Ông có thể thông tin đôi nét về kết quả phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các bộ, ngành trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên?

Ông Đinh Duy Hùng: Việc tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế ở nhóm học sinh, sinh viên - chủ nhân tương lai của đất nước - không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân mà còn góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước. Hiện học sinh, sinh viên chiếm khoảng 1/5 dân số cả nước.

Những năm qua, cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, đặc biệt là Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ngành Giáo dục – Đào tạo đã chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tăng dần qua các năm; đến nay, kết quả đã tiệm cận mục tiêu bao phủ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Nếu như năm học 2012 – 2013, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 80% trên tổng số học sinh, sinh viên thì đến năm học 2022-2023, tỷ lệ này đạt trên 97% với khoảng 18,8 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, tăng hơn 17% sau 10 năm thực hiện. Đáng chú ý, năm học vừa qua, nhiều địa phương đã đạt bao phủ 100% học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế, như các tỉnh: Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình…

Số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế không ngừng tăng qua các năm cho thấy, nhận thức của học sinh, sinh viên và phụ huynh về quyền lợi, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế… đã có sự chuyển biến rõ rệt, chuyển từ tâm thế bị động sang chủ động, tích cực tham gia. Đơn cử, nếu như trước đây, một số phụ huynh có quan niệm, chỉ khi con mắc bệnh nan y, mãn tính, cần điều trị với chi phí khám, chữa bệnh lớn mới tham gia bảo hiểm y tế thì hiện nay, phần lớn phụ huynh đã chủ động tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình ngay từ khi các con đang khỏe mạnh. Tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên vừa để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ, vừa thể hiện lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng để cùng thực hiện nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên ngày càng được mở rộng, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao với các thủ tục thuận tiện, thông thoáng, được tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí lớn…. Nhìn vào kết quả thực hiện công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên thời gian qua cho thấy, Quỹ Bảo hiểm y tế đã chi trả cho rất nhiều bệnh nhân là học sinh, sinh viên mắc các bệnh nan y, mạn tính như: suy thận, ung thư, tim mạch… với chi phí điều trị từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh ra quân tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh tại các trường học. (Ảnh: Vân Duy)

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam có giải pháp gì để sớm đạt độ bao phủ bảo hiểm y tế 100% học sinh, sinh viên, thưa ông?

Ông Đinh Duy Hùng: Đến nay, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế ở nước ta đã tiệm cận mục tiêu bao phủ 100% học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ học sinh, sinh viên chưa nhận thức được đầy đủ về quyền lợi, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên nên chưa tham gia bảo hiểm y tế (chủ yếu là nhóm học sinh, sinh viên từ năm thứ 2 trở lên của các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề). Điều này khiến các em đánh mất cơ hội được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe từ chính sách bảo hiểm y tế. Nhất là với các em khi không may mắc bệnh hiểm nghèo, nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, có thể gia đình các em sẽ phải đối mặt với gánh nặng chi phí điều trị lớn, làm ảnh hưởng tới kinh tế của gia đình cũng như quá trình khám, chữa bệnh của các em.

Để hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan; giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên đối với từng trường học và đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại; hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên; nhân rộng, lan tỏa phong trào chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm ủng hộ tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

Chúng tôi tiếp tục tăng cường truyền thông về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, trong đó chú trọng truyền thông để từng phụ huynh và mỗi học sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc về quyền lợi và nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế; tiếp tục phát huy hiệu quả truyền thông trực tuyến/gián tiếp như: gửi tin nhắn SMS, qua ứng dụng VSSID, tương tác qua mạng xã hội Zalo, Facebook, hội nghị trực tuyến/ live stream... Coi đây là giải pháp đáp ứng mục tiêu trước mắt cũng như hướng tới sự phát triển bảo hiểm y tế bền vững.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội đảm bảo thuận lợi trong các thủ tục hành chính, tăng cường và nâng cao chất lượng giao dịch điện tử, tạo thuận lợi cho người tham gia. Thực hiện rà soát, phân loại danh sách học sinh, sinh viên trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình để tích cực vận động các trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế hoặc sắp hết hạn bảo hiểm y tế; cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên và chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các nhà trường kịp thời, đúng quy định, để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại các trường học.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục – Đào tạo cùng cấp tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá, phổ biến, tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế đến tất cả các trường học; ban hành văn bản hướng dẫn các trường học trên địa bàn tổ chức thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo đúng quy định. Chỉ đạo các trường học tích cực rà soát, lập danh sách học sinh, sinh viên thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế tại trường học, triển khai các thủ tục đảm bảo thu đúng, đủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên.

Để đảm bảo nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hai bên đang thúc đẩy tích cực việc kết nối và đồng bộ dữ liệu về học sinh, sinh viên trên cả nước, tạo thuận lợi cho việc triển khai thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Từ nguồn cơ sở dữ liệu được chia sẻ, chuẩn hóa, các đơn vị sẽ có cơ sở để rà soát, xác định được số học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế, từ đó triển khai các giải pháp đồng bộ trong đôn đốc, tuyên truyền, vận động.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Chu Thanh Vân

Tin liên quan

Xem thêm