Thời sự

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Tỉnh ủy Bình Định

Bình Định

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao nỗ lực của tỉnh đối với một số chỉ tiêu phát triển kinh tế, đặc biệt là chỉ số phát triển công nghiệp; quy mô nền kinh tế Bình Định đang ngày càng phát triển.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Tỉnh ủy Bình Định. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 18/5, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Định về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX đến nay.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn cho biết, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX đến nay, Tỉnh ủy Bình Định và các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy 5 trụ cột tăng trưởng, 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Hơn hai năm qua, kinh tế-xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm địa phương GRDP luôn cao hơn mặt bằng chung của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Bí thư Tỉnh ủy Bình Định làm trưởng ban, xây dựng quy chế làm việc và phân công cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; thành lập các đoàn kiểm tra việc quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội tỉnh lần thứ XX… Cùng với đó, thực hiện 38 cuộc kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận của đảng. Qua kiểm tra, đã kịp thời chỉ ra những mặt còn hạn chế; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã đoàn kết, thống nhất, đặc biệt là vai trò làm gương của người đứng đầu, tạo sự thông suốt từ trên xuống dưới. Đồng chí Trương Thị Mai nhận xét, thời gian qua, Bình Định đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đặc biệt là công tác cụ thể hóa các đường lối chính sách. Tỉnh đã ban hành các văn bản phù hợp với thực tiễn địa phương để từ đó có cơ sở thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương. Đồng thời, xây dựng được các chương trình làm việc toàn khóa, các chương trình hành động hàng năm về công tác kiểm tra giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên; công tác phòng chống tham nhũng. Về công tác cán bộ, Bình Định thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đào tạo cán bộ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay tỉnh đã phát triển hơn 3% Đảng viên mỗi năm.

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao nỗ lực của tỉnh đối với một số chỉ tiêu phát triển kinh tế, đặc biệt là chỉ số phát triển công nghiệp. Mặc dù địa phương còn gặp một số khó khăn, nhưng quy mô nền kinh tế Bình Định đang ngày càng phát triển, vươn lên so với các tỉnh trong khu vực và mặt bằng chung của cả nước.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai lưu ý, thời gian tới, Bình Định cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng 10 mặt trong công tác xây dựng Đảng, quan tâm đến tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Theo đó, tỉnh cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương để Đảng vững mạnh, từ đó bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, Bình Định cũng cần tiếp tục quan tâm tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên, đồng thời tiếp tục làm tốt, làm chặt chẽ hơn nữa về công tác cán bộ, nhất là trong nhiệm kỳ tới; cần quan tâm, chú ý tới cán bộ trẻ; khẩn trương sắp xếp cán bộ chuẩn bị cho nhiệm kỳ sau, không để bị động ở cuối nhiệm kỳ.../.

Sỹ Thắng

Tin liên quan

Xem thêm