Xã hội

Tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị Công đoàn Học viện tiếp tục động viên, khích lệ, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, với tinh thần mới, khí thế mới.

Quang cảnh Đại hội (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

TTXVN - Ngày 13/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023–2028 với chủ đề "Dân chủ - Đổi mới – Đoàn kết – Sáng tạo". Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là đơn vị được Công đoàn Viên chức Việt Nam lựa chọn tổ chức đại hội điểm Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Dự Đại hội có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam…

Phát biểu chỉ đạo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: Công đoàn và phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động Học viện đã có sự đổi mới toàn diện trong tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức vững mạnh, hiện đại, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Học viện được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị Công đoàn Học viện tiếp tục động viên, khích lệ, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, với tinh thần mới, khí thế mới, phát huy mạnh mẽ ý chí, khát vọng đổi mới, phát triển; xây dựng và phát triển Học viện ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mới; đồng thời nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong Học viện, trên cơ sở đó tiếp tục đổi mới mọi hoạt động của Công đoàn đặt trong sự đổi mới toàn diện, hệ thống của Học viện.

Bên cạnh đó, Công đoàn thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, lao động, bảo đảm các đoàn viên được cung cấp đầy đủ thông tin về quyền lợi, chính sách lao động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường liên kết giữa các thành viên, trao đổi thông tin nhanh chóng và tiện lợi; đẩy mạnh và duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần động viên đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ; tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội nhân đạo, từ thiện phù hợp với đặc thù Học viện, như hiến máu nhân đạo, bảo vệ môi trường,… góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng, Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo các công đoàn cơ sở, bộ phận tổ chức nhiều hoạt động đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp phát huy dân chủ; phối hợp kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan tới người lao động.

Với những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tin tưởng cán bộ, đoàn viên Công đoàn Học viện tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, tiếp tục sáng tạo, đổi mới, quyết tâm tổ chức các hoạt động công đoàn và phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra.

Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Học viện khóa III cho thấy: Với phương châm "Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo", trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực tế, báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; đúc rút 5 kinh nghiệm bước đầu từ công tác công đoàn nhiệm kỳ vừa qua.

Báo cáo cũng đã tập trung đánh giá những đóng góp của Công đoàn vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện và của các cơ quan, đơn vị; đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tuyên truyền, giáo dục; tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh...

Nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện đề ra các giải pháp xây dựng tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, triển khai thực hiện những chương trình hành động, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, qua đó phát hiện, biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công chức, viên chức, người lao động; tăng cường tham gia xây dựng Học viện và Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh…

Tại Đại hội, các tham luận đã tập trung đánh giá đúng tình hình công tác công đoàn và phong trào công chức, viên chức, lao động nhiệm kỳ qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đúc rút những bài học bổ ích; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào và trách nhiệm của cán bộ Trường Đảng Trung ương mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Học viện khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí; bầu đại biểu dự Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam gồm 6 đồng chí./.


Đỗ Bình

Xem thêm