Môi trường

Tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai

Ngành Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành số hóa, đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu ở 397/705 đơn vị cấp huyện với 43 triệu thửa đất.

Bộ TNMT Trần Hồng Hà chỉ đạo tại đại hội tổng kết năm 2022 của Tổng cục Quản lý đất đai (ảnh: Diệu Thúy- TTXVN)

  (TTXVN) Công tác quản lý đất đai là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của Tổng quản lý địa đai mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh, nhìn lại con đường 15 năm từ khi thành lập Tổng cục đến nay, ngành quản lý lý đất đai đã có nhiều dấu ấn, nhiều đóng góp cho sự phát triển đất nước, nhất là trong việc tham mưu, xây dựng chính sách pháp luật đất đai nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai. Đặc biệt, là dấu ấn kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư để từng bước đi vào công tác quản lý vận tải công trình quản lý Nhà nước và phục vụ nhân dân. Về nhiệm vụ năm 2023, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, tham mưu lãnh đạo Bộ để phân công phụ trách trong xây dựng Luật Đất đai sửa đổi và lấy ý kiến ​​nhân dân về Dự thảo Luật. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế  Bộ Tài nguyên và Môi trường Phan Tuấn Hùng đề nghị, năm 2023, Cục Đất đai, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và dữ liệu đất đai, Cục kế hoạch và phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và dữ liệu thông tin đất đai cần tăng cường phân phối với Quá trình xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi), xây dựng Nghị định, Thông tư; tuyên truyền phổ biến Luật…

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục trưởng Tổng quản lý đất đai cho biết, Tổng cục bộ đã phối hợp tập trung hoàn thiện dự án Luật Đất đai đã sửa đổi. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng đất tại các địa phương được thực hiện thường xuyên, điều chỉnh kịp thời, kiểm soát tình trạng sốt đất, …

Về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Tổng cục đã hoàn thiện các nội dung được sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và trình Quốc hội cho ý kiến ​​vào phiên họp kiến ​​nghị lần thứ 4 (tháng 10/2022). Hiện nay, tổng cục đã hoàn thành báo cáo tiếp thu, giải quyết ý kiến ​​của Đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận và ý kiến ​​thẩm định của các Ủy ban trực thuộc Quốc hội để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hoàn thiện hồ sơ để lấy ý kiến ​​nhân dân theo quy định.

Tổng cục cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan  như: Dự án Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi, dự án Luật Nhà ở sửa đổi , dự án Luật Đấu thầu sửa đổi, dự án Luật Hợp tác xã sửa đổi, dự án Luật Khoáng sản sửa đổi; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông nghiệp , lâm nghiệp.

Trong năm 2022, Tổng cục vẫn tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác đo đạc, đăng ký, cấp giấy chứng nhận, kết quả đến nay, cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 78% tự nhiên tổng số (các loại tỷ lệ bản đồ); Tỷ lệ giấy chứng nhận lần đầu đạt được trên 97,4% tổng phân tích các loại đất cần cấp.

Tổng cục bộ cũng đã tập trung chỉ đạo các địa phương tập trung nguồn lực, thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ giải quyết thủ tục hành động chính về đất đai trên môi trường điện tử. Rà soát, đánh giá, xác định thủ tục hành động chính phù hợp phát triển khai triển dịch vụ công trực tuyến định mức 3, 4 ; dayr mạnh việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp vẫn giải quyết được thủ tục hành chính nhưng giảm thiểu việc đến nơi bán hồ sơ.

Đến nay đã có 24/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện việc kết nối liên thông điện tử trao đổi thông tin dữ liệu đai đất giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế; 61/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện việc thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai qua Cổng dịch vụ Công Quốc gia.

Ngành Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành số hóa, đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu ở 397/705 đơn vị cấp huyện với 43 triệu thửa đất. Trong đó, đã kết nối chia sẻ 18 trường thông tin tại 56/63 tỉnh, thành phố; 316/705 đơn vị cấp huyện, 4.076/10.599 đơn vị cấp xã với hơn 24 triệu thửa đất và số lượng kết nối đang tiếp tục tăng. Các nhiệm vụ công trực tuyến sử dụng dữ liệu dân cư được triển khai trong đó thủ tục “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất làm thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận Nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)” đã được khai triển tại 50/63 tỉnh, thành phố..

Về giá đất, Tổng cục bộ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức áp dụng bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 và xây dựng hệ thống số điều chỉnh giá đất trên địa bàn cấp tỉnh. 

Năm 2022, Tổng cục đã hoàn thành 3 đoàn kiểm tra tại thành phố Hải Phòng, Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận. Duy trì công tác tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về những hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng thông tin trái đất qua đường dây nóng của Tổng cục.../.

Diệu Thúy

Diệu Thuý

Xem thêm