Thời sự

Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng vững chắc

TP. Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, quá trình thực hiện phải luôn đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt về quốc phòng an ninh và khu vực phòng thủ.

TTXVN - Ngày 12/9, Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 21/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019-2023.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang Thành phố và các lực lượng đứng chân trên địa bàn đã nhận thức, ý thức sâu sắc về vị trí chiến lược của Thành phố không chỉ giữ vai trò trung tâm của vùng, đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn có vai trò đặc biệt đối với khu vực phòng thủ phía Nam và cả nước. Từ sự nhận thức đó, toàn hệ thống chính trị, các cấp, ngành và nhân dân Thành phố đã nêu cao ý thức trách nhiệm, triển khai cụ thể hóa những nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đạt kết quả tích cực.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chỉ đạo, thời gian tới, toàn hệ thống chính trị, trước hết là cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang Thành phố và các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trong đó xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Gắn việc xây dựng, triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với nhu cầu bảo đảm an ninh quốc phòng; chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, vật lực ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ động, sẵn sàng huy động mọi lực lượng khi có tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, quá trình thực hiện phải luôn đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt về quốc phòng an ninh và khu vực phòng thủ. Đặc biệt quan tâm chăm lo các lực lượng nòng cốt đủ mạnh để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, luôn gần dân, hiểu dân, giải quyết kịp thời tâm tư, tình cảm của người dân…

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận hoạt động xây dựng khu vực phòng thủ, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thành phố đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Thành phố đã đề ra. Đặc biệt góp phần quan trọng để Quân khu 7 là điểm sáng, mẫu mực trong toàn quân, toàn quốc về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm đề nghị, thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, nhất là “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung sức mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đẩy mạnh công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn quân khu. Đồng thời, Thành phố quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc và xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng công trình lưỡng dụng trước mắt là phục vụ cho dân sinh, phòng thủ dân sự và sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2019-2023, Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp trên về xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ. Cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị xã hội các cấp trong khu vực phòng thủ được xây dựng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tạo sức mạnh về chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội trong khu vực phòng thủ.

Những năm qua, lực lượng vũ trang Thành phố đã phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ, ứng dụng khoa học công nghệ vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với nhiều sáng kiến cải tiến có hàm lượng khoa học công nghệ cao.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể phát huy tốt vai trò tham mưu trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, tiềm lực khu vực phòng thủ Thành phố từng bước được tăng cường; thế trận lòng dân được củng cố; thế trận quốc phòng toàn dân, gắn chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, làm cơ sở giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng môi trường thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Xuân Khu

Xem thêm