Xây dựng Đảng

Tổ chức Đảng thuộc khu kinh tế là lực lượng nòng cốt trong xây dựng đảng tại Hải Phòng

Hải Phòng

Tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Quang cảnh hội nghị.
Ảnh: Minh Thu - TTXVN 

Chiều 14/6, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TU, ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng  "Về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập". 

Theo báo cáo của Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 28- NQ/TU, tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng. Các tổ chức này là cầu nối quan trọng tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển doanh nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ lao động có trình độ, tri thức, kỷ luật, yêu công việc, đóng góp vào thành tích chung trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, thành phố và đất nước.

Cụ thể, về tổ chức đảng, năm 2010 khi tổ chức Đại hội Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2015, đảng bộ có 11 chi bộ trực thuộc và 98 đảng viên, chủ yếu là đảng viên khối hành chính sự nghiệp công tác tại các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Đến tháng 12/2021 (thời điểm trước nâng cấp trở thành đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Hải Phòng), Đảng bộ Khu kinh tế có 602 đảng viên sinh hoạt tại 54 chi bộ trực thuộc, trong đó có 548 đảng viên doanh nghiệp. Đến tháng 6/2024, sau hơn 2 năm được nâng cấp trở thành đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Đảng bộ Khu kinh tế có 1.091 đảng viên sinh hoạt tại 33 tổ chức cơ sở đảng (gồm 5 đảng bộ và 28 chi bộ), trong đó 1.001 đảng viên doanh nghiệp.

Ông Trịnh Tuấn Hải, Bí thư Đảng uỷ Khu công nghiệp Đình Vũ (Hải Phòng) tham luận tại hội nghị.
Ảnh: Minh Thu - TTXVN 

Về phát triển tổ chức công đoàn, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng hiện đang quản lý 337 tổ chức công đoàn cơ sở (gồm 4 công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, 333 doanh nghiệp, trong đó có 2 công đoàn cơ sở ghép nhiều doanh nghiệp) với 158.195 đoàn viên trong tổng số 162.336 lao động.

Về phát triển các tổ chức Đoàn thanh niên, từ 2009 đến tháng 4/2024 thành lập được 26 tổ chức đoàn, phát triển được 1.411 đoàn viên trong doanh nghiệp.

Theo ông Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng, nhìn lại 15 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU, Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng rút ra được một số bài học kinh nghiệm trong tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể, thường xuyên quan tâm, bảo đảm các điều kiện về con người, cơ chế tài chính và nguồn lực cho quá trình triển khai Nghị quyết. Thực sự đổi mới về phương thức hoạt động của các cấp ủy đảng trên cơ sở bám sát quy định của Trung ương, Thành ủy, lấy hiệu quả hoạt động trong thực tiễn làm thước đo, gắn bó chặt chẽ giữa hiệu quả công tác của tổ chức đảng, đoàn thể với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn ở cơ sở trong công tác phát triển đảng. Chú trọng vận động các quần chúng giữ vai trò quản lý trong doanh nghiệp vào đảng. Tiếp tục thí điểm mô hình Chi bộ Công đoàn- Doanh nghiệp để phát triển đảng viên mới ở những nơi chưa có tổ chức đảng. Các cấp ủy, lãnh đạo đoàn thể phải bám sát cơ sở, chủ động, cởi mở trong gặp gỡ, trao đổi với chủ đầu tư để tạo sự đồng thuận. Kịp thời nắm bắt để làm rõ, tháo gỡ những trăn trở, băn khoăn và giải đáp được thỏa đáng những "câu hỏi" của chủ doanh nghiệp khi vận động thành lập tổ chức chính trị, xã hội trong doanh nghiệp.

Đại diện Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng, ông Đào Phú Thùy Dương đề xuất 1 số kiến nghị như Trung ương nghiên cứu, ban hành quy định về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mô hình Đảng bộ cơ sở trong Khu công nghiệp có các chi bộ trực thuộc ở nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Ban hành hướng dẫn riêng về công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng là người lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế do đặc thù làm việc của khu vực này rất khó để tham gia các khóa học tập trung kéo dài, nhất là các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới. Nghiên cứu, sửa đổi quy định về điều kiện thẩm tra lý lịch của người xin vào đảng là lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do cơ quan an ninh kinh tế tiến hành, theo hướng cơ quan công an chỉ xác minh đối với lao động giữ vị trí quản lý trong doanh nghiệp.

Thành ủy Hải Phòng tiếp tục quan tâm bố trí bổ sung biên chế cán bộ chuyên trách cho cơ quan Đảng ủy Khu Kinh tế để đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn. Có cơ chế cộng tác viên nhằm hỗ trợ tổ chức đảng cấp cơ sở trong công tác phát triển đảng viên và hoạt động nghiệp vụ của đảng.

Bố trí nguồn kinh phí chi trả phụ cấp cho cấp ủy doanh nghiệp trực thuộc các Đảng bộ cơ sở trong các khu công nghiệp, Khu kinh tế vào kinh phí hỗ trợ hoạt động hàng năm. Hiện nay theo quy định, chế độ phụ cấp cho cán bộ cấp ủy chỉ áp dụng cho tổ chức đảng cấp cơ sở....

Ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng khẳng định, đảng viên và tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp là lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng đảng của thành phố Hải Phòng thời gian tới. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng cần tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền vận động để khẳng định vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh truyền thông xã hội bùng nổ./.

Minh Thu

Tin liên quan

Xem thêm