Thời sự

Tọa đàm khoa học về Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Hà Nội

Kết quả nghiên cứu khẳng định, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta qua 40 năm đổi mới.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm. 
Ảnh: TTXVN phát

TTXVN - Chiều 14/3, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức Tọa đàm khoa học: "Góp ý vào Báo cáo tổng kết Nội dung 3: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua 40 năm đổi mới ở Việt Nam".

Tham dự có : ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Trưởng Nhóm 2 tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Tại buổi Tọa đàm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, khách quan và khoa học. Các đại biểu đều cho rằng sự chuẩn bị bản Dự thảo Báo cáo của Nhóm rất chu đáo và về cơ bản nhất trí với nội dung của Báo cáo. Bản báo cáo đã đáp ứng được yêu cầu về nội dung, nguyên tắc, phạm vi, phương thức tổng kết của Ban Chỉ đạo. Các ý kiến sẽ được tổng hợp một cách ngắn gọn, súc tích và khoa học, làm cơ sở cho việc xây dựng các văn bản liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của Nhóm 2 về Tổng kết Nội dung 3 - Kinh tế: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua 40 năm đổi mới ở Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu của Nhóm đã khẳng định, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta qua 40 năm đổi mới. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu, đem lại những thay đổi to lớn, tốt đẹp cho đất nước; tuy nhiên cũng còn không ít hạn chế, tồn tại, cũng như đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới về cả lý luận và thực tiễn. Những đề xuất, kiến nghị của Nhóm nghiên cứu về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới sẽ góp phần vào việc tổng kết 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và xây dựng các văn kiện phục vụ Đại hội XIV của Đảng sắp tới.

Các đại biểu tham gia Tọa đàm cũng đưa ra một số gợi ý về việc cần nhấn mạnh thêm một số nội dung, nhất là các quan điểm và giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới trong nước, quốc tế để hoàn thiện Báo cáo trước khi trình Ban Chỉ đạo./.

Nguyễn Văn Cảnh

Xem thêm