Hội nhập

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn tiếp xã giao Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia

Hai bên tăng cường phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những nội dung chuyên môn cùng quan tâm như: Công nghệ thông tin, kiểm toán điều tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán, kiểm toán môi trường, kiểm toán hoạt động...

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn tiếp xã giao Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

TTXVN - Ngày11/8, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đã tiếp xã giao Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia Isma Yatun và Đoàn công tác trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đánh giá cao mối quan hệ hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa cơ quan Kiểm toán Nhà nước hai nước. Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Kiểm toán Indonesia đã đạt được những bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương, đặc biệt kể từ khi hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ vào năm 2011.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cảm ơn Ủy ban Kiểm toán Indonesia đã có nhiều hỗ trợ về mặt chuyên môn cho Kiểm toán Nhà nước Việt Nam. Đặc biệt, năm 2017, Ủy ban Kiểm toán Indonesia đã hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực về kiểm toán hoạt động.

Giai đoạn 2020-2021, Ủy ban Kiểm toán Indonesia đã cử chuyên gia hỗ trợ Kiểm toán viên Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện cuộc kiểm toán hợp tác do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam chủ trì về chủ đề “Quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Kông gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”.

Ủy ban Kiểm toán Indonesia thường xuyên cử chuyên gia tham gia chia sẻ kinh nghiệm tại các hội thảo do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tổ chức; ủng hộ Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trên các diễn đàn đa phương.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết: Hiện nay, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện 3 loại hình kiểm toán cơ bản theo thông lệ quốc tế, gồm: Kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động. Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong việc: Trình ý kiến của Kiểm toán Nhà nước lên Quốc hội Việt Nam xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước, quyết định phân bổ ngân sách Trung ương; cho ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia trước khi Quốc hội thông qua; đẩy mạnh kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách các bộ, cơ quan Trung ương, ngân sách địa phương để Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước…

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Kiểm toán Indonesia chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hiện nay, Kiểm toán Nhà nước đang tích cực huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để triển khai các mục tiêu theo Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030, trọng tâm là: Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; hệ thống tổ chức bộ máy; nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng kiểm toán; hội nhập và hợp tác quốc tế; phát triển cơ sở vật chất, thông tin tuyên truyền và nghiên cứu khoa học về phát triển cơ sở vật chất; công nghệ thông tin và công nghệ cao…

Định hướng hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Kiểm toán Indonesia trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn mong muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác với Ủy ban Kiểm toán Indonesia. Theo đó, hai bên tăng cường phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những nội dung chuyên môn cùng quan tâm như: Công nghệ thông tin, kiểm toán điều tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán, kiểm toán môi trường, kiểm toán hoạt động...

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia Isma Yatun bày tỏ vui mừng khi Đoàn có cơ hội sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đồng thời chia sẻ, trong hơn 12 năm qua mối quan hệ hợp tác giữa hai Cơ quan Kiểm toán ngày càng chặt chẽ.

Ủy ban Kiểm toán Indonesia mong muốn được thực hiện nhiều dự án với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam để hai bên có cơ hội học hỏi những kinh nghiệm quý báu của nhau. Theo đề xuất của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Kiểm toán Indonesia sẵn sàng cử chuyên gia để giảng dạy tại Khóa đào tạo kiểm toán điều tra dành cho cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, dự kiến diễn ra trong Quý IV/2023. Hai bên sớm thống nhất các nội dung, chương trình đào tạo chi tiết để tổ chức thành công khóa đào tạo này.

Các chuyên gia của Ủy ban Kiểm toán Indonesia sẽ hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) năm 2023 về chủ đề "Kiểm toán các Chương trình phòng, chống bệnh truyền nhiễm sau đại dịch COVID-19" từ ngày 13 - 28/10/2023 tại Hà Nội.

Bà Isma Yatun mong muốn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ Ủy ban Kiểm toán Indonesia tại các sự kiện đa phương, đặc biệt là ủng hộ Ủy ban Kiểm toán Indonesia trong quá trình tham gia ứng cử vị trí Chủ tịch Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) vào năm 2028./.


Đỗ Bình

Xem thêm