Khoa học

Truyền cảm hứng, tình yêu khoa học đến đông đảo người dân

Bộ trưởng đề nghị Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ tích cực, chủ động triển khai các chương trình phối hợp này hiệu quả, thiết thực.

Quang cảnh buổi Lễ  (Ảnh: nguồn TTXVN)

TTXVN - Chiều 30/10, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những thành tựu, nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Trung tâm.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ tin cậy giao phó. Trung tâm đã phát huy hiệu quả vai trò đầu mối, phối hợp với các cơ quan báo chí, nhà khoa học, nhà quản lý, tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài Bộ tuyên truyền đậm nét, toàn diện về hoạt động của Bộ và ngành khoa học công nghệ, giúp cho hiệu quả thông tin về lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được truyền tải kịp thời đến cơ quan quản lý; truyền cảm hứng, tình yêu khoa học đến đông đảo người dân, nhất là với thế hệ trẻ.

Thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ “nghiên cứu và phát triển” trong lĩnh vực truyền thông khoa học và công nghệ; trong đó tập trung vào nghiên cứu về mô hình truyền thông mới nhằm truyền tải về cơ chế, chính sách khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng hiệu quả, tiếp cận được đông đảo quần chúng, nhân dân, những tập thể, cá nhân làm công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết nhiều chương trình phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí lớn, uy tín của đất nước. Bộ trưởng đề nghị Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ tích cực, chủ động triển khai các chương trình phối hợp này hiệu quả, thiết thực.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho rằng, cần triển khai có chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp truyền thông khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được đề cập trong các nghị quyết của Đảng, Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, Luật Khoa học và công nghệ sửa đổi năm 2013, các văn bản có liên quan... Trung tâm triển khai các nhiệm vụ này bằng các hoạt động, nhiệm vụ rất cụ thể, trong đó cần theo sát, kịp thời đưa tin về các hoạt động lãnh đạo Đảng, nhà nước, bộ, ngành, địa phương đối với hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, các điển hình khoa học và công nghệ tiên tiến, các thành tựu nổi bật…

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: nguồn TTXVN) 

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, lãnh đạo Trung tâm cần không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản lý; xứng đáng với vai trò là hạt nhân kết nối hoạt động truyền thông khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các đơn vị báo chí của Bộ và các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước.

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ được thành lập năm 2008, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới về truyền thông; tổ chức, triển khai các hoạt động truyền thông khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Hàng năm, Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch truyền thông các hoạt động, sự kiện của Bộ và ngành khoa học, công nghệ. Một số hoạt động, chiến dịch truyền thông lớn được Trung tâm tổ chức như: Tuần lễ truyền thông khoa học và công nghệ, Lễ kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

Mỗi năm có hàng nghìn tin, bài được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, trang thông tin điện tử của Trung tâm và trên các ấn phẩm của nhiều cơ quan thông tấn báo chí; giúp truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo./.

PV

PV

Xem thêm