Xã hội

Tuyên Quang: Công khai thủ tục hành chính tạo điều kiện tra cứu cho doanh nghiệp

Tuyên Quang

Tuyên Quang công khai 100% thông tin, tài liệu về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới để doanh nghiệp tra cứu, tạo thuận lợi khi thực hiện thủ tục hành chính

TTXVN - Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo động lực, tăng cường thu hút đầu tư, tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023-2024 , phấn đấu tăng từ 20 bậc trở lên.

Tỉnh giao các sở, ban, ngành, huyện, thành phố công khai 100% thông tin, tài liệu về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp; quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành, văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh... để doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu thông tin, tạo thuận lợi khi thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến trong xây dựng văn bản, soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là văn bản về môi trường đầu tư, kinh doanh liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Tuyên Quang thường xuyên tổ chức nắm bắt tình hình hoạt động, duy trì kênh đối thoại với nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh; nghiên cứu, đề xuất cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao tinh thần, thái độ giao tiếp của đội ngũ cán bộ khi tiếp xúc với người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tỉnh kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức có biểu hiện hạch sách, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ…

Tỉnh chỉ đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thường xuyên nắm bắt khó khăn, vướng mắc và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết; triển khai khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố, các sở, ban, ngành (DDCI).

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp cùng Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tuyên truyền, hướng dẫn, lựa chọn đối tượng khảo sát, đánh giá chấm điểm chỉ số PCI, PGI trên địa bàn tỉnh đối với sở, ban, ngành, huyện, thành phố đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được khảo sát, đánh giá…

Năm 2023, Tuyên Quang phấn đấu PCI của tỉnh tăng từ 20 bậc trở lên trong bảng xếp hạng PCI của cả nước nằm trong các tỉnh có điểm số khá, điểm số đạt trên 65,4 điểm. Trong đó, đảm bảo tất cả 10 chỉ số thành phần PCI năm 2023 của tỉnh phải có sự cải thiện so với năm 2022. Một số chỉ số như: Chỉ số “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp” phấn đấu đạt từ 5,6 điểm trở lên, tăng 0,73 điểm so với năm 2022; chỉ số “Tính minh bạch” phấn đấu đạt từ 6,34 điểm trở lên; chỉ số “Chi phí thời gian” phấn đấu đạt từ 7,0 điểm trở lên; chỉ số “Tính năng động của chính quyền địa phương” phấn đấu đạt từ 6,5 điểm trở lên, tăng 0,23 điểm so với năm 2022…

Theo kết quả công bố của VCCI năm 2022, PCI của tỉnh Tuyên Quang đạt 62,86 điểm, giảm 1,9 điểm, giảm 23 bậc, đứng thứ 52 cả nước, đứng thứ 10 khu vực Trung du miền núi phía Bắc và nằm trong số các tỉnh có điểm số thấp của cả nước./.

PV

Xem thêm