Xã hội

Tuyên Quang: Lấy phiếu tín nhiệm và thông qua nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội"

Tuyên Quang

Trong 2 ngày 19 - 20/10, HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa 19, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 để lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh và thông qua sáu nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

TTXVN - HĐND tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, bốn Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 19 Ủy viên UBND tỉnh. Kết quả, các cá nhân đều có số phiếu tín nhiệm cao ở mức cao.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua một số nghị quyết gồm: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 vốn ngân sách địa phương; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, mở rộng mặt đường tuyến ĐT.185 đoạn từ Km184+510 đến Km201+250 (đoạn ngã ba Năng Khả giao với Quốc lộ 279, huyện Na Hang đến đèo Ái Âu, huyện Lâm Bình); Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh…

Trong đó, Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045 được thông qua với mục tiêu đến năm 2025, diện tích nhà ở trên địa bàn tăng thêm hơn 4.453 m2; diện tích bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt 27,3 m2 sàn/người. Trong đó, tại khu vực đô thị đạt 29 m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 26,6 m2 sàn/người; phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người, nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 62%. Chương trình phát triển nhà được triển khai nhằm đáp ứng các điều kiện về chất lượng xây dựng, kiến trúc, cảnh quan, tiện nghi và thân thiện với môi trường; phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn; thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội để triển khai chương trình phát triển nhà ở của địa phương…

Ngoài ra, Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Dự án do UBND huyện Sơn Dương làm chủ đầu tư, có chiều dài khoảng 10,3 km, theo quy mô đường cấp III đồng bằng TCVN 4054-2005, các đoạn qua khu dân cư được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, với tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2026. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm đáp ứng yêu cầu, mật độ giao thông càng cao, đảm bảo phát triển mạng lưới giao thông trong khu vực; đồng thời, góp phần hoàn thiện hạ tầng thị trấn Sơn Dương theo định hướng đạt tiêu chí đô thị loại IV và thúc đẩy phát triển du lịch tại xã Tân Trào, khu vực ATK, đặc biệt là Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, Kỳ họp đã thảo luận, xem xét thông qua sáu nghị quyết để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh với tỷ lệ tán thành cao. Những tháng còn lại của năm 2023, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, chủ trương của Tỉnh ủy và tình hình thực tế để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tập trung cao độ, nỗ lực tối đa thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm. Bên cạnh đó, các địa phương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023; thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu tăng cường công tác giám sát việc triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Năm 2023, Tuyên Quang phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 10,7 nghìn tỷ đồng, tăng trên 4,6% so với năm 2022; sản lượng lương thực đạt trên 34 vạn tấn; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 29 nghìn tỷ đồng; thu hút trên 2,5 triệu lượt khách, doanh thu xã hội từ du lịch đạt 3 nghìn tỷ đồng; duy trì và giữ vững chất lượng các tiêu chí của 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thêm 8 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới./.

PV

Xem thêm