Xã hội

Tuyên Quang: Tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho lao động

Tuyên Quang

Bà Lý Thị Hải Hiền, Trưởng phòng Lao động (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang cho biết), tỉnh đặt mục tiêu năm 2023 giải quyết việc làm cho hơn 22.000 lao động.

TTXVN - Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang, từ đầu năm 2023 đến nay, địa phương giải quyết và tìm việc làm mới cho hơn 21.400 lao động, đạt 93,4% kế hoạch.

Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong đó, hơn 13.300 lao động được tạo việc làm trong các ngành kinh tế của tỉnh; gần 7.200 người đi làm việc tại các tỉnh, thành phố trong nước và 915 người làm việc ở nước ngoài.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức 9 phiên giao dịch, ngày hội việc làm trực tiếp; 3 phiên giao dịch kết nối online; 7 hội nghị tư vấn, nói chuyện chuyên đề về định hướng nghề nghiệp, việc làm cho người lao động và học sinh là người dân tộc thiểu số; tham gia tuyên truyền, tư vấn tại phiên giao dịch việc làm do các huyện tổ chức, triển khai...

Ngành tổ chức tư vấn về chính sách việc làm, học nghề 14.109 lao động; trong đó, 2.693 người có nhu cầu giới thiệu việc làm, học nghề; 848 lao động tìm được việc làm và 26 bộ đội xuất ngũ tham gia học nghề, đăng tải 283 lượt thông tin tuyển dụng, tuyển sinh trên website, cổng thông tin điện tử, fanpage của Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Bà Lý Thị Hải Hiền, Trưởng phòng Lao động (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang cho biết), tỉnh đặt mục tiêu năm 2023 giải quyết việc làm cho hơn 22.000 lao động. Để hoàn thành mục tiêu trên, Sở chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tăng cường triển khai hoạt động Phiên giao dịch việc làm và tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Đồng thời, Sở theo dõi, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó đặc biệt quan tâm đến địa phương chưa có người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh; quan tâm công tác tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề cho lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp…/.

Quang Cường

Xem thêm