Sức khỏe

Xây dựng hình ảnh đẹp ngành Y tế Hà Nội

Hà Nội

Phát hiện tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực khám, chữa bệnh; phòng, chống dịch, đặc biệt là các dịch bệnh nguy hiểm; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh…

TTXVN - Từ ngày 17/10/2023, Sở Y tế đã triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt ngành Y tế nhằm hưởng ứng Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội năm 2024.

​Sở Y tế đã yêu cầu, toàn thể công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực khám, chữa bệnh; phòng, chống dịch, đặc biệt là các dịch bệnh nguy hiểm và công tác xây dựng y tế cơ sở; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh…

Sở Y tế sẽ biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu; khen thưởng các tập thể có nhiều điển hình, người tốt, việc tốt, có nhiều người tham gia cuộc thi, các cá nhân có bài viết tốt, có tính phát hiện mới; tổ chức sơ khảo cuộc thi tại cấp ngành, lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu để tham dự cuộc thi cấp thành phố. Đồng thời, Tổ công tác chuyên đề về cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt sẽ rà soát, phát hiện và đề xuất cấp trên khen thưởng các gương điển hình, người tốt, việc tốt được phát hiện trong cuộc thi.

Trong năm 2023, Sở Y tế Hà Nội đã biểu dương và khen thưởng 176 gương người tốt, việc tốt cấp ngành. Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt ngành Y tế năm 2023 đã có 23 bài viết tiêu biểu được gửi tham gia thi cấp thành phố. Ngành Y tế đã giới thiệu 4 cá nhân là điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt để đưa vào sách “Những bông hoa đẹp” năm 2023 của thành phố.

 Sở Y tế đẩy mạnh thi đua xây dựng hình ảnh đẹp của người điều dưỡng ngành Y tế Hà Nội. Đề cao vai trò quan trọng của công tác điều dưỡng, hàng năm Sở Y tế Hà Nội đã ban hành các văn bản chỉ đạo về việc nâng cao hiệu quả chất lượng chăm sóc người bệnh của công tác điều dưỡng, yêu cầu các đơn vị triển khai hiệu quả Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện. Sở chú trọng rà soát, bổ sung, xây dựng mới các bộ công cụ kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác chăm sóc người bệnh và phổ biến áp dụng rộng rãi tại các đơn vị, xây dựng các chỉ số đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh và công tác điều dưỡng./.​

Tuyết Mai

Tin liên quan

Xem thêm