An sinh

Tuyên truyền để người dân hiểu đúng và đầy đủ về chính sách bảo hiểm xã hội

Vĩnh Phúc

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện các giải pháp, trong đó đẩy mạnh tuyên tuyền bằng nhiều hình thức giúp người dân hiểu rõ, hiểu đúng và đầy đủ về chính sách bảo hiểm xã hội.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội. (Ảnh minh họa. Phạm Kiên/TTXVN)

(TTXVN) Tình trạng người lao động ở trong và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến cơ quan Bảo hiểm Xã hội nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần gia tăng.

Theo Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, số liệu giải quyết và chi trả chế độ bảo hiểm xã hội một lần tại Vĩnh Phúc tăng nhiều nhất là những năm gần đây khi tình hình dịch COVID-19 bùng phát, làm ảnh hưởng đến nhiều đơn vị, doanh nghiệp, người lao động ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp...

Năm 2019, Bảo hiểm Xã hội tỉnh giải quyết và chi trả cho 7.692 người với số tiền hơn 194 tỷ đồng; năm 2020 giải quyết và chi trả cho 7.241 người với số tiền hơn 230 tỷ đồng; năm 2021 giải quyết và chi trả cho 7.959 người với số tiền hơn 277 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2022 đã giải quyết cho 4.340 người với số tiền trên 132 tỷ đồng... Như vậy, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tới nay,  tại tỉnh Vĩnh Phúc,  hàng chục ngàn người lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần và tình trạng này vẫn còn tiếp diễn ở mức độ cao.

Ông Nguyễn Duy Phương, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: So sánh số người hưởng bảo hiểm xã hội với số người tăng mới hàng năm, cứ hơn hai người mới tham gia bảo hiểm xã hội, có một người cũ đề nghị hưởng một lần. Thực tế đó đặt ra không ít thách thức đối với mục tiêu hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân tại Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Trong số những lao động được cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nhiều trường hợp tuổi đời còn rất trẻ, sau khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần lại tiếp tục đi làm và tham gia bảo hiểm xã hội ở đơn vị mới, có trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội chưa được một năm. Đặc biệt có những lao động đã trên 40 tuổi, thời gian đóng bảo hiểm xã hội được 18 hoặc 19 năm nhưng vẫn đề nghị được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Hầu hết những người đến làm thủ tục, hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần đều được cán bộ, công chức của cơ quan Bảo hiểm Xã hội giải thích rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội hoặc bảo lưu, tích lũy thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để có cơ hội được hưởng lương hưu, nhưng người lao động có nhiều lý do để từ chối... 

Thời gian tới, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện các giải pháp, trong đó đẩy mạnh tuyên tuyền bằng nhiều hình thức giúp người dân hiểu rõ, hiểu đúng và đầy đủ về chính sách bảo hiểm xã hội... Bảo hiểm Xã hội tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành tại địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị đối thoại với người lao động về chế độ hưu trí và chế độ bảo hiểm xã hội một lần, về lợi ích lâu dài của chính sách bảo hiểm xã hội và những thiệt thòi, hệ lụy khi nhận bảo hiểm xã hội một lần.../.

Nguyễn Trọng Lịch

Tin liên quan

Xem thêm