Pháp luật

Xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang

Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực và đi vào ổn định.

Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Xem thêm