Xã hội

Xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát cho các hộ dân thuộc đối tượng chính sách

Quảng Ninh

Tổng số hộ cần hỗ trợ dự kiến ban đầu là 246 hộ (gồm 147 xây mới, 99 sửa chữa) với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/hộ xây mới và 40 triệu đồng/hộ sửa chữa. Tổng kinh phí hỗ trợ 15.720 triệu đồng.

TTXVN - Ông Đỗ Xuân Điệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh thông tin: Toàn tỉnh đã huy động được hơn 20,4 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa để thực hiện chương trình xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát cho các hộ dân thuộc đối tượng chính sách.

Bà Lê Thị Hon ở xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên sống một mình được hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà "3 cứng". (Ảnh: TTXVN phát)

Số tiền trên đạt 117% so với nhu cầu thực tế và đạt 130% so với kế hoạch dự kiến ban đầu, vượt hơn 3 tỷ đồng so với nhu cầu thực tế và vượt hơn 4,7 tỷ đồng so với ban đầu. Một huyện như: Hải Hà, Đầm Hà, Ba Chẽ đã huy động được cao hơn so với nhu cầu cần hỗ trợ thực tế.

Thực hiện chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai kế hoạch 135 về thực hiện xoá nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2023 cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, hộ người cao tuổi, hộ người khuyết tật, hộ người neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng yếu thế, đối tượng bảo trợ xã hội đang sinh sống, cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ngôi nhà mới khang trang được bàn giao cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tổng số hộ cần hỗ trợ dự kiến ban đầu là 246 hộ (gồm 147 xây mới, 99 sửa chữa) với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/hộ xây mới và 40 triệu đồng/hộ sửa chữa. Tổng kinh phí hỗ trợ 15.720 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tổng số hộ các địa phương triển khai hỗ trợ thực tế là 258 hộ, gồm 178 hộ xây mới và 80 hộ sửa chữa (tăng 12 hộ so với kế hoạch ban đầu). Lý do, một số địa phương có thay đổi về số lượng hỗ trợ sau khi rà soát lại.

Ngoài ra, một số địa phương đã triển khai hỗ trợ thêm cho khoảng 196 hộ khác có khó khăn về nhà ở (ngoài đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo kế hoạch 135.

Kinh phí cần hỗ trợ thực tế là 17,440 tỷ đồng. Đến hết tháng 9, các địa phương đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 258 hộ (đạt 100%) đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt. Một số địa phương triển khai nhanh xây dựng, sửa chữa nhà ở như Cẩm Phả, Đầm Hà, Hải Hà, Uông Bí.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đỗ Xuân Điệp cho rằng: Việc thực hiện kế hoạch 135 là một chủ trương có ý nghĩa an sinh xã hội rất lớn của tỉnh, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển, “không để ai bị bỏ lại phía sau”; đồng thời cụ thể hoá, thực hiện tốt chủ đề năm 2023 và là hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023)./.

PV

Xem thêm