Giáo dục

Bắc Giang huy động các nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục

Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm đầu tư, huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng bền vững.

(Ảnh minh họa: Hữu Quyết/TTXVN)

(TTXVN) Tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiều giải pháp khắc phục khó khăn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường, ưu tiên đầu tư, huy động xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất trường học, xây dựng trường chuẩn quốc gia, lồng ghép việc xây dựng cơ sở vật chất trường học vào các chương trình mục tiêu quốc gia. Các huyện, thành phố ở tỉnh rà soát lại Kế hoạch đầu tư công, cập nhật bổ sung các hạng mục xây dựng phòng học đảm bảo tiêu chí trường chuẩn quốc gia. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện tiêu chí về xây dựng cơ sở vật chất. Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm thực hiện các tiêu chí về chất lượng, tổ chức, hoạt động trong trường học.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho giáo viên, nhân viên. Trong quá trình bố trí, điều động giáo viên, nhân viên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tính toán bố trí vị trí làm việc một cách hợp lý: gần nhà, nơi có nhà công vụ...để tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, nhân viên ổn định cuộc sống, hạn chế giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo nghỉ việc.

Ngành Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh giao tăng chỉ tiêu tuyển hoặc hợp đồng giáo viên hằng năm, nhất là giáo viên mầm non để thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường và bù lấp số giáo viên nghỉ việc. Đồng thời, tiếp tục cho phép các huyện, thành phố hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Cùng với đó, tiếp tục tuyển giáo viên đợt 2 vào đầu năm 2023 với những cấp học chưa tuyển đủ hoặc thiếu nguồn tuyển.

Tỉnh Bắc Giang đã quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm đầu tư, huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất trường học, mua sắm trang thiết bị dạy học, xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố toàn tỉnh đạt 93,1%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 94,5%, mức độ 2 đạt 20,2%. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp học ở tỉnh được quan tâm, xây dựng cả về số lượng và chất lượng, cân đối về cơ cấu bộ môn. Toàn tỉnh hiện có trên 28 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên trong biên chế, trong đó có 4 tiến sĩ, 887 thạc sĩ.

Chất lượng giáo dục của tỉnh tiếp tục được duy trì, từng bước nâng lên theo hướng bền vững, năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học, tốt nghiệp Trung học Cơ sở đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm học vừa qua, tỷ lệ tốt nghiệp Trung học Phổ thông đạt 99,42%, điểm bình quân các môn xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố, tăng 11 bậc so với năm học trước./.

Việt Hùng

Xem thêm