An sinh

Bạc Liêu: Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bạc Liêu

Tính đến ngày 31/12/2020, tỉnh Bạc Liêu có hơn 732.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng 7% so với năm 2016; độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 88,57%.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bạc Liêu ký kết phối hợp thực hiện với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Tuấn Kiệt/ TTXVN)

TTXVN - Chiều 1/8, tại tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp về thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Việc ký kết được thực hiện giữa Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bạc Liêu với 9 đơn vị, ban, ngành, hội đoàn thể, gồm: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, VietcomBank Bạc Liêu, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, các bên phối hợp trong phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tổ chức hội nghị khách hàng; phối hợp trong tổ chức thực hiện, báo cáo và tổng kết tình hình hoạt động.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, nội dung thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, kinh nghiệm hay trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; biểu dương các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp để triển khai tốt công tác tuyên truyền vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Đồng thời, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hàng năm; xây dựng văn bản hướng dẫn để thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người tham gia trên địa bàn…

Tại lễ ký kết, bà Tô Mỹ Thuận, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu chia sẻ, Hội luôn quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ hội viên, qua đó ngày càng nâng cao tỷ lệ hội viên tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, Hội đã vận động 100% cán bộ hội ở cơ sở mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ hội viên còn chưa hiểu hết mục đích ý nghĩa của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nên chưa tham gia. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đổi mới phương thức tuyên truyền nhằm nâng cao tỷ lệ hội viên phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu Trần Phong cho biết, Công an tỉnh sẽ tích cực phối hợp với Bảo hiểm Xã hội đảm bảo thực tốt chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp người sử dụng lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế.

Theo ông Lê Danh Đấu, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bạc Liêu, trong giai đoạn 2016-2020, đơn vị đã chủ động, tích cực xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch phối hợp với các ngành, cấp, tổ chức đoàn thể, địa phương tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mang lại nhiều kết quả tích cực.

Tính đến ngày 31/12/2020, tỉnh Bạc Liêu có hơn 732.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng 7% so với năm 2016; độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 88,57%. Tổng số thu năm 2020 đạt hơn 1.296 tỷ đồng, tăng 66,3% so với năm 2016./.

Tuấn Kiệt

Tin liên quan

Xem thêm