An sinh

Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 138.300 người lao động đã nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

TP. Hồ Chí Minh

Các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã có quyết định chi hỗ trợ cho gần 217.000 người lao động thuộc 6.856 đơn vị doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 115 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

(TTXVN) Các quận, huyện và thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) đã có quyết định chi hỗ trợ cho gần 217.000 người lao động (đạt 19,76% so với dự kiến hỗ trợ) thuộc 6.856 đơn vị doanh nghiệp (đạt 8,8% so với dự kiến hỗ trợ) với tổng số tiền hơn 115 tỷ đồng (đạt 6,4% so với dự kiến hỗ trợ) theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Trong đó, 18 quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã thực hiện chi (giải ngân) cho hơn 138.300 người lao động (đạt 12,6% so với dự kiến hỗ trợ) thuộc 2.723 đơn vị doanh nghiệp (đạt 3,5% so với dự kiến hỗ trợ) với tổng số tiền đã chi gần 73 tỷ đồng (đạt 4,1% so với dự kiến hỗ trợ). Các quận, huyện chưa thực hiện giải ngân gồm Quận 6, 11, 12, huyện Nhà Bè.

Thông tin trên được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua thông báo nhanh tính đến chiều 28/7.

Cũng theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố, tính đến thời điểm hiện tại, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận cho hơn 818.100 (chiếm 74,52% so với dự kiến là hơn 1,097 triệu lao động) thuộc hơn 23.000 đơn vị doanh nghiệp (chiếm 26,08% so với dự kiến là 77.606 đơn vị doanh nghiệp) tham gia Bảo hiểm xã hội để làm thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, gần 500.000 người lao động (chiếm 45,05% so với dự kiến) thuộc 20.359 đơn vị, doanh nghiệp (chiếm 26,08% so với dự kiến) đã nộp hồ sơ đề nghị tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Từ kết quả trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức khẩn trương thẩm định hồ sơ, ban hành quyết định hỗ trợ và thực hiện giải ngân kinh phí.

Các địa phương cần cập nhật liên tục tiến độ phê duyệt quyết định chỉ hỗ trợ cho doanh nghiệp trên Hệ thống nhập liệu hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (https://sldqd08 tphcm.gov.vn) và đôn đốc quyết liệt các doanh nghiệp cập nhật tiến độ chi cho người lao động; đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Công đoàn cơ sở tích cực vận động chủ doanh nghiệp nhanh chóng lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố khuyến nghị chính quyền, doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện bởi đến hết ngày 15/8/2022 là ngưng nhận tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại khoản 4, Điều 7 và khoản 4, Điều 11 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 30/8/2022, các địa phương phải hoàn tất công tác chi hỗ trợ theo Công điện số 431/CĐ-TTG ngày 19/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến, gần 1,2 triệu người lao động đang thuê nhà tại thành phố sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng kinh phí gần 2.100 tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 987.000 người lao động đang làm việc và hơn 205.000 người quay lại thị trường lao động./.

Thanh Vũ

Xem thêm