An sinh

Tiền Giang: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang đã giải ngân hỗ trợ 3.228 người với số tiền 1,95 tỷ đồng. trong khi các địa phương đã phê duyệt đạt khoảng 82% so với tiếp nhận hồ sơ.

(TTXVN) Ông Phan Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương bình và Xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết: Thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 26/4/2022 và Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động -Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, đơn vị đang tích cực phối hợp với các địa phương đẩy nhanh giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà, giúp người lao động phần nào vượt qua khó khăn do hậu quả đại dịch COVID-19, ổn định cuộc sống.

Theo thống kê của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 516 lượt đơn vị đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, với 22.725 người lao động, số tiền đề nghị 30,54 tỷ đồng. Trong đó, đối với hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, tiếp nhận đề nghị của 365 doanh nghiệp với số lao động đề nghị hỗ trợ là 20.134 người, tổng số tiền đề nghị 26,84 tỷ đồng; đối với hỗ trợ người lao động quay lại thị trường lao động, tiếp nhận 151 đơn vị, đề nghị hỗ trợ 2.591 người, tổng số tiền đề nghị 3,7 tỷ đồng.

Đến nay, tỉnh Tiền Giang đã giải ngân hỗ trợ 3.228 người với số tiền 1,95 tỷ đồng. Các địa phương đã phê duyệt đạt khoảng 82% so với tiếp nhận hồ sơ; tiến độ giải ngân đạt khoảng 17,2% so với số đã được phê duyệt.

Tại huyện Gò Công Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lê Hồng Tâm trao đổi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã tiếp nhận hồ sơ của 5 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ, 146 người lao động, trong đó có 117 lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và 29 lao động quay trở lại thị trường lao động, kinh phí hỗ trợ 233,5 triệu đồng.

Đến nay, huyện đã chi hỗ trợ 136 người lao động với kinh phí hỗ trợ 203 triệu đồng. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tuyên truyền đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn về chủ trương, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến ngày 15/8/2022. Đồng thời, nhắc nhở các doanh nghiệp nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động để làm cơ sở phê duyệt hỗ trợ. Huyện Gò Công Đông nỗ lực thực hiện chi hỗ trợ cho người lao động theo quy định trước ngày 2/9/2022.

Qua ghi nhận, việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang còn gặp một số vướng mắc như: Nhiều doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhưng không đúng đối tượng, chủ yếu là người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; doanh nghiệp chưa xác định đúng, một số trường hợp đề nghị không đúng (số tháng, mức tiền hỗ trợ) do đó phải trả hồ sơ để bổ sung, điều chỉnh lại. Tại một số huyện, tiến độ thực hiện thủ tục cấp kinh phí, chuyển kinh phí qua kho bạc, ngân hàng và đề nghị cấp bổ sung, do đó tiến độ giải ngân chậm…

Theo ông Phan Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, ngành tiếp tục đôn đốc các huyện đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và giải ngân kinh phí; phối hợp với Sở Tài chính để cấp kinh phí kịp thời cho các huyện chi hỗ trợ; cập nhật, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Lao động-Thương binh và xã hội phân công cán bộ đầu mối thường xuyên tiếp nhận ý kiến, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho địa phương, doanh nghiệp và phân công cán bộ phụ trách địa bàn huyện để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. Sở tiếp tục đến giám sát tình hình thực hiện ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai chậm việc giải ngân để hướng dẫn, đôn đốc địa phương thực hiện./.

Hữu Chí

Xem thêm