An sinh

Bạc Liêu: Hỗ trợ người nghèo vươn lên

Bạc Liêu

Bạc Liêu sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Mô hình đan giỏ nhựa giúp nhiều hội viên phụ nữ nghèo tỉnh Bạc Liêu phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Tỉnh Bạc Liêu dành trên 235 tỷ đồng triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đến cuối năm 2025, hộ nghèo bình quân giảm còn dưới 1%.

Bạc Liêu phấn đấu đến cuối năm 2025, hộ nghèo bình quân giảm còn dưới 1% (năm 2022 giảm 1,5%, năm 2023 giảm 2%, năm 2024 giảm 1%). Trong đó, khu vực nông thôn có tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%; khu vực thành thị giảm còn dưới 1%. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm 1%; không có hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.

Để góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo 1% trong năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các ngân hàng, doanh nghiệp giúp đỡ 2.273 hộ nghèo. Cụ thể, 70 sở, ngành cấp tỉnh và doanh nghiệp nhận đỡ đầu 227 hộ nghèo, còn lại là các huyện, thị xã, thành phố.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận giúp đỡ hộ nghèo khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương nhận danh sách hộ nghèo, phân công cán bộ khảo sát thực tế hoàn cảnh của từng hộ nghèo, các mức thiếu hụt của hộ gia đình để có hướng hỗ trợ, xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực, giúp hộ nghèo theo điều kiện của đơn vị.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân công 4.348 lượt cơ quan, đơn vị, địa phương nhận hỗ trợ, giúp đỡ hơn 41 nghìn lượt hộ nghèo, với số tiền trên 137 tỷ đồng. Qua đó, đa số các hộ được hỗ trợ đã thoát nghèo.

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” tiếp tục được triển khai có hiệu quả; các hoạt động giảm nghèo được lồng ghép trong chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần đáng kể trong cải thiện đời sống người dân, bộ mặt nông thôn tiếp tục khởi sắc. Bạc Liêu phấn đấu mỗi năm vận động Quỹ “An sinh xã hội,” Quỹ “Vì người nghèo” đạt ít nhất 100 tỷ đồng.

Để giúp các hộ nghèo có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã triển khai cho vay các Chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng được thụ hưởng chính sách giảm nghèo.

Ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết, để đạt được kết quả trên, các ngành, các cấp quan tâm đẩy mạnh công tác truyền thông mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến người dân, nhất là người nghèo, bằng nhiều hình thức, đa dạng về nội dung nhằm khơi dậy ý chí chủ động, tự lực vươn lên của người nghèo. Đồng thời, tỉnh sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Từ các nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động có vốn làm ăn, tự tạo việc làm, góp phần tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống./.

Chanh Đa

Tin liên quan

Xem thêm