Văn hóa

Bắc Ninh hỗ trợ kinh phí hoạt động các loại hình nghệ thuật truyền thống

Bắc Ninh

Kinh phí hỗ trợ được sử dụng vào việc mua sắm, sửa chữa loa dài, tăng âm; mua sắm đạo cụ, trang phục tổ chức học hỏi, truyền dạy, giao lưu, trình diễn thực hành di sản…

TTXVN - Nhằm phát huy hiệu quả công tác bảo tồn, phát triển các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành, các câu lạc bộ loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống tỉnh, các câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh ngoài tỉnh.

Một buổi sinh hoạt Dân ca Quan họ Bắc Ninh của Câu lạc bộ Quan họ măng non xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Theo đó, tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc 30 triệu đồng/làng/năm; hỗ trợ kinh phí hoạt động làng Quan họ thực hành, các câu lạc bộ loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống tỉnh Bắc Ninh 20 triệu đồng/câu lạc bộ/năm. Hằng năm, các lãnh đạo tỉnh đi thăm, động viên các câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh ngoài tỉnh và hỗ trợ cho các câu lạc bộ 20 triệu đồng/câu lạc bộ.

Kinh phí hỗ trợ được sử dụng vào việc mua sắm, sửa chữa loa dài, tăng âm; mua sắm đạo cụ, trang phục tổ chức học hỏi, truyền dạy, giao lưu, trình diễn thực hành di sản…

Biểu diễn Dân ca Quan họ của các liền anh, liền chị tại hội Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm 2023. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Trước đó, năm 2019, HĐND tỉnh Bắc Ninh ban hành Nghị quyết số 175/2019/NQ-HĐND về việc “Quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành trong tỉnh; mức quà tặng cho các làng Quan họ gốc ngoài tỉnh, các câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh”. Qua 5 năm triển khai, Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, kịp thời động viên, khích lệ đối với các làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành, các câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng nói chung và dân ca Quan họ Bắc Ninh nói riêng. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện quy định mức quà tặng cho các câu lạc bộ Dân ca Quan họ ngoài tỉnh còn có những vướng mắc trong triển khai. Đối tượng hỗ trợ chỉ bó hẹp trong một loại hình di sản văn hóa. Một số loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống khác thuộc loại hình di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh, như: Tuồng, Chèo, Ca trù, Rối nước, Trống quân... chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động...

Tính đến tháng 5/2023, tỉnh Bắc Ninh có 44 làng Quan họ gốc, 150 câu lạc bộ Quan họ thực hành. Từ năm 2019 - 2023, tổng kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành trong tỉnh; mức quà tặng cho các làng Quan họ gốc ngoài tỉnh, các câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh hơn 21 tỷ đồng./.

Thanh Thương

Xem thêm