Xã hội

Báo chí thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội

Lạng Sơn

Tỉnh Lạng Sơn xác định thông tin báo chí là một trong những nguồn tin tin cậy, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội.

TTXVN - Tại Hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023) và trao Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2023, do UBND tỉnh tổ chức ngày 17/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm khẳng định: Báo chí đã thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm phát biểu tại Lễ trao giải. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Báo chí đã tích cực, chủ động, phản ánh kịp thời, khách quan diễn biến quan trọng của đời sống chính trị xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp.

Xác định vai trò, vị trí và đóng góp quan trọng của báo chí, tỉnh Lạng Sơn đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho báo chí cách mạng hoạt động, phát triển. Tỉnh xác định thông tin báo chí là một trong những nguồn tin tin cậy, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội.

Trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Để sản phẩm báo chí ngày càng chất lượng, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị: Báo chí cần chú trọng tuyên truyền những điển hình tiên tiến; nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, giữ gìn niềm tin của dân đối với Đảng và Nhà nước.

Trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Đặc biệt, báo chí phải phê phán những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội, góp phần đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và phát triển không ngừng, đội ngũ nhà báo phải nhanh chóng tiếp cận công nghệ truyền thông mới, mở rộng hình thức, kênh tiếp cận công chúng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh tiếp tục thực hiện tốt quy chế người phát ngôn; phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho báo chí, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Dịp này, Ban Tổ chức Giải báo chí Lạng Sơn năm 2023 đã trao giải cho 50 tác phẩm báo chí của 31 tác giả, 19 nhóm tác giả, gồm: 5 tác phẩm đạt giải A, 9 tác phẩm đạt giải B, 15 tác phẩm đạt giải C và 21 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Tại giải này, phóng viên Cơ quan thường trú TTXVN tại Lạng Sơn đoạt một giải B và 2 giải Khuyến khích. Cụ thể, phóng viên Nguyễn Anh Tuấn đạt giải B với các tác phẩm: “Lạng Sơn giữ vững vùng xanh vượt qua đại dịch COVID-19” và giải Khuyến khích với tác phẩm “Hội Hoan bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể”. Phóng viên Nguyễn Quang Duy đạt giải Khuyến khích với tác phẩm (3 kỳ) “Khởi sắc nông thôn mới vùng cao Xứ Lạng”.

Giải Báo chí Lạng Sơn năm nay nhận được 89 tác phẩm báo chí ở các 5 loại hình và thể loại báo chí của phóng viên cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thường trú trên địa bàn tỉnh../.

Vũ Văn Đạt

Xem thêm