Giáo dục

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Tuyên Quang

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW, hệ thống cơ sở giáo dục - đào tạo của tỉnh Tuyên Quang đã hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học gắn với mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

TTXVN - Ngày 17/6, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kỉnh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích nêu bật những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW; làm rõ những tồn tại, hạn chế, phương hướng và những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

 Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả quan điểm "giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu"; đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn, gắn với thực hiện hiệu quả Đề án phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm phát biểu. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các các cấp, các ngành, các địa phương tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp, gắn đào tạo nghề với các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; lựa chọn và đào tạo các ngành nghề mũi nhọn, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của xã hội, đảm bảo học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm, có môi trường để cống hiến.

Tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh công tác xã hội hóa và tăng cường tự chủ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; huy động sự tham gia của toàn xã hội để tăng nguồn đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ hoạt động của các cơ sở giáo dục, đào tạo. Các cấp, ngành, địa phương thường xuyên quan tâm, động viên, biểu dương kịp thời đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo đặc biệt là giáo viên công tác ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa; quan tâm xây dựng thật tốt môi trường công tác, làm việc nhằm khơi dậy nhiệt huyết, niềm tự hào về nghề nghiệp và ý thức, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo…

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 –NQ/TW, hệ thống cơ sở giáo dục - đào tạo của tỉnh Tuyên Quang đã hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học; quy mô, mạng lưới trường, lớp học không ngừng được củng cố, phát triển gắn với mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo. Hệ thống các trường phổ thông dân tộc bán trú, phổ thông dân tộc nội trú được quan tâm thành lập, tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa học tập, phát triển; giáo dục ngoài công lập từng bước phát triển, nhất là ở cấp mầm non.

Tỉnh Tuyên Quang hiện có 461 trường mầm non, phổ thông, 40 trường phổ thông dân tộc bán trú, phổ thông dân tộc nội trú. Toàn tỉnh có 257 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 55,7%; giáo dục ngoài công lập có bước phát triển và hoạt động hiệu quả, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục. Trên địa bàn tỉnh có một trường Đại học; một Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh và 6 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện; một cơ sở giáo dục có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Công nghệ. Tổng số giáo viên hiện có 12.749 người.

Chất lượng giáo dục phổ thông đạt kết quả khá toàn diện. Từ năm 2013-2023, tỉnh có 3.384/6.904 em đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, chiếm 49%; 232/564 em đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, chiếm 41,1 %. Năm 2023, Tuyên Quang xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố về chất lượng giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; có 1 dự án tham dự Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế tại Hoa kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen 26 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW./.

Quang Cường

Xem thêm