Giáo dục

Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo của Bến Tre tăng lên toàn diện

Bến Tre

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo của Bến Tre được nâng lên theo hướng toàn diện, đảm bảo thực chất.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

TTXVN - Sáng 6/6, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh; đề ra nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre La Thị Thúy cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh được nâng lên theo hướng toàn diện, đảm bảo thực chất. Đến nay, quy mô trường, lớp ổn định cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường, quan tâm đầu tư; chất lượng giáo dục các cấp học, bậc học đạt kết quả khá tốt. Việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã thay đổi căn bản cách tiếp cận từ “theo nội dung” sang theo hướng “phát triển năng lực và phẩm chất” người học, dạy học “tích hợp” ở cấp dưới, dạy “phân hóa” ở cấp trên, tăng cường các môn tự chọn. Ngoài ra, chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên theo từng năm, học sinh tham dự các cuộc thi quốc gia đạt nhiều thứ hạng cao.

Tỉnh được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt Chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; Chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; Chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 2014; Chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 (2022). Trong 10 năm (2014-2023), tỉnh đã đầu tư 5.352 tỷ đồng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường học và mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học.

Ngành Giáo dục đã thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục đã hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm; thực hiện công khai hóa về chất lượng giáo dục, nguồn lực cho giáo dục và tài chính của các cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Giáo dục và đào tạo ở từng bậc học, cấp học hầu hết đã đạt chuẩn và tỷ lệ đạt trên chuẩn ngày càng được nâng lên.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đề nghị, thời gian tới, các cấp, ngành tiếp tục phổ biến, quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 29-NQ/TW, Kết luận số 51-KL/TW và Chương trình hành động số 33-CTr/TU nhằm nâng cao vai trò của cấp ủy, ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; từng cấp ủy, chính quyền, ngành Giáo dục và Đào tạo xác định rõ, cụ thể những đầu việc cần tập trung để hoàn thành các kế hoạch về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025.

Ngành Giáo dục tập trung đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học; tích hợp giảng dạy các nội dung giáo dục khởi nghiệp và giáo dục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngành tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để đáp ứng yêu cầu quản lý, giảng dạy trong tình hình mới; đảm bảo các điều kiện để thực hiện tốt việc đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đồng thời, ngành tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Bến Tre triển khai Đề án thành lập Trường Đại học Tây Nam Bộ…

Dịp này, 6 tập thể và 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre vì có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29./.

Công Trí

Xem thêm