An sinh

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng phục vụ

Xác thực gần 83,48 triệu thông tin nhân khẩu trong Cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trên căn cước công dân gắn chip. (Ảnh: Vân Phương)

TTXVN - Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) có ý nghĩa quan trọng, tạo đột phá trong thực hiện chuyển đổi số, mang lại nhiều tiện ích, dịch vụ thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Cùng với cả hệ thống chính trị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực, tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Xác định việc thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành tăng cường thực hiện Đề án. Nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó phấn đấu năm 2023 đạt: 100% người tham gia kê khai số định danh cá nhân, căn cước công dân, được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; mở rộng giao dịch với tất cả các ngân hàng đủ điều kiện kết nối khi thực hiện các thủ tục thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 80% thủ tục hành chính của ngành đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia…

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là đơn vị đầu tiên kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay khi được đưa vào vận hành chính thức. Đến nay, gần 83,48 triệu thông tin nhân khẩu trong Cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý đã được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ, cung cấp trên 107 triệu bản ghi thông tin về bảo hiểm y tế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là tiền đề quan trọng để chuẩn hóa dữ liệu phục vụ cho việc quản lý, cải cách, liên thông các thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ công dân.

Bên cạnh đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các địa phương đẩy mạnh triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đến nay, cả nước có 12.427 cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip (đạt 96,99% tổng số cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế), với trên 25,7 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân thành công phục vụ làm thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã phối hợp với Bộ Công an triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trên căn cước công dân gắn chip và trên dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm hạn chế, ngăn chặn trục lợi khi đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ngành Bảo hiểm xã hội đang triển khai thí điểm tích hợp công nghệ xác thực sinh trắc trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Hà Nội, Quảng Bình và trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa (Hà Nội).

Tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia - một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện Đề án 06. (Ảnh: Vân Phương)

Một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện Đề án 06 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thời gian qua là triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Được sự phối hợp tích cực của Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, hoàn thành tích hợp dịch vụ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ tháng 7/2022. Đến nay, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp nhận gia hạn cho 1.301 thẻ bảo hiểm y tế thực hiện qua dịch vụ công này.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng chủ động phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan triển khai điều chỉnh, nâng cấp phần mềm, chia sẻ, kết nối với phần mềm dịch vụ công liên thông, đáp ứng yêu cầu cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và giải quyết hưởng trợ cấp mai táng thuộc các nhóm dịch vụ công liên thông "đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí".

Đến nay, Bảo hiểm xã hội Hà Nam và Hà Nội (hai địa phương triển khai làm điểm) đã tiếp nhận và giải quyết 30.119 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.104 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí qua hai nhóm dịch vụ công liên thông trên.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ tích hợp thành công dịch vụ công “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 12/4/2022. Tính đến thời điểm này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho trên 131,8 ngàn trường hợp.

Ngày 19/1/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai tích hợp dịch vụ công "Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện" trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hiện hệ thống đã tiếp nhận và xử lý 170 giao dịch đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Trên cơ sở tích hợp thành công dịch vụ ký số từ xa (ký số trên thiết bị di động), Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, sẽ tiếp tục điều chỉnh phần mềm đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để khai thác dữ liệu hộ gia đình từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai dịch vụ công đăng ký tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế./.

Vân Phương

Tin liên quan

Xem thêm