Xã hội

Biểu dương vai trò của nghệ nhân, già làng, trưởng bản trong việc giữ gìn văn hóa dân tộc

Chiều 18/11, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương khu vực phía Bắc tổ chức Hội nghị gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc, năm 2022.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Hà)

(TTXVN) Hội nghị nằm trong khuôn khổ Tuần Đại đoàn kết dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 18-23/11, với sự tham dự của các nghệ nhân tiêu biểu đến từ 17 tỉnh, thành phố phía Bắc và các nghệ nhân đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhấn mạnh: Hội nghị được tổ chức nhằm tôn vinh và biểu dương vị trí, vai trò của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hôm nay; đồng thời mong muốn các nghệ nhân, đại biểu đề xuất, góp ý các giải pháp thiết thực, phù hợp thực tế với đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Từ đó xây dựng nội dung, đề xuất các giải pháp bảo tồn cụ thể, thiết thực, từng bước có cơ chế chính sách đặc thù để bảo tồn văn hóa các dân tộc, nhằm giữ gìn và phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa dân tộc tránh nguy cơ bị mai một, mất bản sắc; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào, giúp đồng bào từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm tự bảo vệ văn hóa của chính mình; góp phần phát triển, ổn định kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến, thảo luận về các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số của các đại biểu, các cơ quan quản lý, đặc biệt là ý kiến của các chủ thể văn hóa, là các nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn văn hóa dân tộc tiêu biểu, để các giá trị văn hóa của đồng bào được bảo tồn vừa đúng bản sắc văn hoá truyền thống, vừa phù hợp với chủ trương, định hướng của nhà nước.

Các ý kiến đều tập trung vào việc xác định các nội dung văn hóa truyền thống cần được bảo tồn, phục dựng, giữ gìn; lựa chọn, ưu tiên trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; xác định hình thức, giải pháp để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong đời sống cộng đồng và đời sống xã hội như thế nào; xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc đưa ra các chủ trương, chính sách đầu tư cho lĩnh vực văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và chính sách đặc thù để bảo tồn khẩn cấp văn hóa của các dân tộc thiểu số nói riêng; trách nhiệm của các nghệ nhân dân tộc thiểu số - chủ thể văn hóa là các nghệ nhân dân tộc thiểu số trong việc giữa gìn, bảo tồn phát huy văn hóa của dân tộc…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành các chương trình, mục tiêu quốc gia để phát triển kinh tế-xã hội của các vùng dân tộc thiểu số, trong đó có những dự án bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển cộng đồng. Đó là minh chứng thể hiện sự quan tâm cụ thể, thiết thực của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, luôn luôn xác định văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số là một nguồn nội lực, cùng với các giá trị khác để làm nên sức mạnh phát triển kinh tế-xã hội, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, để khẳng định với thế giới về giá trị, bản sắc, sự giàu có phong phú, đa dạng về văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ các nghệ nhân tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam - ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc anh em, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tin tưởng, với những tâm huyết, đóng góp, trí tuệ và nhiệt huyết của các nghệ nhân, công tác phát huy các di sản văn hóa không chỉ là thông qua các Ngày hội mà còn sống trong đời sống hàng ngày, trong đời sống của mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi cộng đồng dân cư…

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết, trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban dân tộc và các cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổng hợp tiếp thu ý kiến đề xuất trong khuôn khổ hội nghị này và trong các tham luận mà Ban Tổ chức đã tổng hợp để tháo gỡ, đồng thời báo cáo với các cơ quan thẩm quyền./.

Phương Lan

Xem thêm