Giáo dục

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng gửi lời chúc mừng tới các thầy giáo, cô giáo, đội ngũ cán bộ, viên chức quản lý giáo dục của Học viện.

Quang cảnh buổi lễ. (Nguồn: TTXVN)

(TTXVN) Chiều 18/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022).

Dự và trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh Ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm là ngày đặc biệt quan trọng đối với những người làm nghề giáo dục-đào tạo; là ngày hội lớn - ngày hội truyền thống nhằm tôn vinh đội ngũ các thầy giáo, cô giáo và những người làm công tác giáo dục.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng gửi lời chúc mừng tới các thầy giáo, cô giáo, đội ngũ cán bộ, viên chức quản lý giáo dục của Học viện.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, qua 73 năm xây dựng và phát triển, lớp lớp các nhà giáo, nhà khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Thế hệ những người thầy, nhà nghiên cứu khoa học của Học viện đã góp phần không nhỏ vào công tác đào tạo hàng vạn cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp, cán bộ lý luận, cán bộ cấp chiến lược của Đảng, của đất nước.

Cũng từ mái trường này, nhiều nhà giáo, nhà khoa học đã trở thành những chuyên gia đầu ngành, nhà lãnh đạo, quản lý có uy tín và nắm giữ những chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị.

Chỉ ra 5 kết quả nổi bật trong quá trình xây dựng, phát triển của Học viện 73 năm qua, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: Học viện đã liên tục, chủ động nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo, bổ sung kịp thời quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, nhất là các nội dung mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII và các hội nghị Trung ương Đảng vào nghiên cứu khoa học và nội dung chương trình đào tạo các hệ lớp của Học viện.

Các nhà giáo, nhà khoa học của Học viện đã tích cực đổi mới, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, bảo đảm cập nhật thường xuyên hệ thống những vấn đề mới, đáp ứng những yêu cầu phát triển mới.

Thời gian qua, Học viện đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, toàn diện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện là đội ngũ tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ này, qua đó khẳng định vị thế, vai trò đầu tàu của Học viện trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong hoạt động hợp tác quốc tế, Học viện đã có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, kết nối có hiệu quả với các chuyên gia, các nhà khoa học có uy tín ở các trường đại học, các tổ chức quốc tế tham gia giảng dạy một số chuyên đề tại các lớp cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh. Học viện cũng thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Học viện luôn quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong hệ thống, nhất là đội ngũ chuyên gia, đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ, duy trì sự đoàn kết thống nhất từ cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong thực thi nhiệm vụ chính trị.

“Có thể khẳng định, đây là minh chứng về tâm sức, trí tuệ và trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Học viện, các thầy cô giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức, người lao động của toàn Học viện”, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Tiếp nối, phát huy những thành tựu đã được và để đáp ứng sự quan tâm sâu sắc, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, thời gian tới, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong công tác nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách; triển khai hiệu quả, chất lượng 2 đề án trọng điểm là Đề án 587 “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Đề án 979 “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026”; đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế theo hướng duy trì, củng cố đối tác truyền thống, mở rộng một số đối tác mới theo chủ trương của Đảng, Nhà nước…

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được nghe các bài phát biểu chia sẻ cảm xúc của đại diện thế hệ nhà giáo, học viên. Cũng nhân dịp này, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố, trao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 1 nhà khoa học và phó giáo sư cho 3 nhà khoa học của Học viện./.

Việt Đức

Tin liên quan

Xem thêm