Xã hội

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang thi đua xây dựng biên giới hòa bình

Kiên Giang

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch tổ chức đợt thi đua cao điểm chặt chẽ, sáng tạo, hiệu quả, quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Sơn tuần tra bảo vệ địa bàn. (Ảnh Tiến Vinh)

TTXVN - Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phát động toàn quân thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

* Quyết liệt thi đua trong toàn quân

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, đợt thi đua giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua yêu nước; Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch tổ chức đợt thi đua cao điểm chặt chẽ, sáng tạo, hiệu quả, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, nội dung Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký xác nhận các chỉ tiêu thi đua. (Ảnh: Tiến Vinh)

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, định hướng, quản lý tư tưởng. Đồng thời, tăng cường giáo dục nhiệm vụ, truyền thống của quân đội, lực lượng, đơn vị, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; quán triệt, thực hiện có hiệu quả các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẳng định, toàn lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, kiểm soát chặt chẽ xuất, nhập cảnh, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên biên giới; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng kết hợp tuyên truyền đặc biệt, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; tích cực, chủ động tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong toàn đơn vị; trong đó tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng của cả nước, trong quân đội và đơn vị; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động quân sự, quốc phòng, biên phòng; xây dựng, phát triển hạ tầng số theo hướng đồng bộ, hiện đại, đưa các hoạt động lên môi trường số trên cơ sở tái cấu trúc, tối ưu các quy trình và sử dụng công nghệ số, dữ liệu số.

Các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp” tập trung hoàn thiện, cứng hóa hệ thống đường giao thông nội bộ đơn vị, xây dựng doanh trại theo đúng thiết kế của Bộ Quốc phòng; ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phương pháp quản lý hiện đại trong thiết kế, thi công, xây dựng, khai thác và quản lý các công trình kết cấu hạ tầng để rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả lao động, gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cụ thể hóa triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang về công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí… Đồng thời, thực hiện triệt để tiết kiệm trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, trang bị, vật tư, đồ dùng huấn luyện, sử dụng tiết kiệm điện, nước...

* Bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc

Biên phòng Kiên Giang tuần tra chung cùng lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. (Ảnh: Tiến Vinh)

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, trên biển, cửa khẩu, đường mòn và duy trì nghiêm các chốt cố định quản lý, bảo vệ biên giới; phòng, chống dịch COVID-19, chốt chặn trên biên giới, biển, đảo, cửa khẩu 24/24 giờ. Các đơn vị tổ chức tuần tra gần 4.100 cuộc nhằm bảo vệ an toàn đoạn biên giới, vùng biển, đảo địa bàn phụ trách. Bộ đội Biên phòng Kiên Giang xác lập đấu tranh 2 chuyên án; phát hiện, bắt giữ 488 vụ/1.272 đối tượng với tang vật thu giữ 39,9 gam ma túy tổng hợp, hơn 65.390 bao thuốc lá ngoại, trên 51 tấn đường cát, 98.789 lít dầu DO và nhiều hàng hóa có giá trị khác. Theo đó, xử lý hình sự 12 vụ/17 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 397 vụ/133 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 8,3 tỷ đồng.

Mặt khác, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế khu vực biên giới, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện các phong trào, chương trình, mô hình tiêu biểu giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, nhất là chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Trung tá Nguyễn Văn Toàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết: Năm 2022, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang thực hiện công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội tổng trị giá gần 4 tỷ đồng với các hoạt động như: Tặng “Nhà đồng đội”, nhà Tết Quân - Dân, xây dựng cầu giao thông nông thôn, thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”… Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các đơn vị đã phối hợp tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” trao tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang khu vực biên giới đã làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, kịp thời trao đổi thông tin để giải quyết các vụ việc và phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, thăm và tặng quà nhân các ngày lễ, tết của Campuchia nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên.

Năm 2023, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp công tác biên phòng, thực hiện hiệu quả Luật Biên phòng Việt Nam và đề án “Đảm bảo an ninh trật tự, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tổ chức lực lượng, phương tiện quản lý, bảo vệ, kiểm soát chặt chẽ biên giới, vùng biển đảo, đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng có liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), sẵn sàng tham gia thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai khi có tình huống xảy ra.

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, trên biển và trên không gian mạng, đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội xâm phạm an ninh quốc gia, ma túy, mua bán người, buôn lậu tập trung tại địa bàn Hà Tiên, Giang Thành, Phú Quốc, vùng biển đảo; đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý cửa khẩu, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện qua lại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Cửa khẩu chính Giang Thành./.

Huy Hải - Tiến Vinh

Tin liên quan

Xem thêm