Hội nhập

Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

Hội nghị thống nhất đánh giá với phương châm chủ động, thích ứng, sáng tạo, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đã được triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt được những kết quả quan trọng.

Quang cảnh Hội nghị. (Nguồn: Bộ Ngoại giao)

TTXVN - Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự Hội nghị diễn ra ngày 5/7 có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, các Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và đại diện các đơn vị trong Bộ Ngoại giao.

Hội nghị thống nhất đánh giá tình hình thế giới và khu vực trong 6 tháng đầu năm có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, tác động sâu sắc đến quan hệ quốc tế và từng quốc gia.

Trong bối cảnh đó, với phương châm chủ động, thích ứng, sáng tạo, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đã được triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt được những kết quả quan trọng. Đối ngoại tiếp tục là một điểm sáng trong những thành tựu chung của cả nước, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Trong 6 tháng đầu năm, quan hệ với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn, các đối tác quan trọng có nhiều bước phát triển mới, đi vào chiều sâu.

Công tác ngoại giao kinh tế được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, nhận thức được nâng cao, đạt những kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi và phát triển kinh tế.

Các hoạt động ngoại giao kinh tế hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp kết nối đối tác, mở rộng thị trường được triển khai hiệu quả. Ngoại giao đa phương được triển khai tích cực, kết hợp chặt chẽ với ngoại giao song phương, góp phần nâng cao uy tín, vị thế và thúc đẩy lợi ích của đất nước. Ngoại giao góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vững chắc chủ quyền và các lợi ích của nước ta thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài vừa thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Nhà nước đối với cộng đồng vừa làm cầu nối giữa Việt Nam với các nước và đóng góp vào phát triển đất nước. Công tác bảo hộ công dân, văn hóa đối ngoại, thông tin đối ngoại được triển khai hiệu quả, có nhiều đổi mới trong cách thức thực hiện.

Về công tác xây dựng ngành, các đại biểu đều nhất trí công tác chỉ đạo điều hành ngày càng đi vào nề nếp. Công tác quản trị tài vụ, công tác tổ chức cán bộ được thực hiện bài bản hiệu quả, đảm bảo cán bộ đạt yêu cầu cao về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu kết luận tại Hội nghị. (Nguồn: Bộ Ngoại giao)

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn biểu dương những nỗ lực không mệt mỏi, vượt qua khó khăn của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng đề nghị ngành Ngoại giao trong 6 tháng cuối năm tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, phát huy vai trò tiên phong, đưa quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trong Bộ làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu.

Bộ trưởng đề nghị toàn ngành tích cực triển khai công tác ngoại giao kinh tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền và các lợi ích chính đáng của nước ta, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, triển khai hiệu quả công tác bảo hộ công dân, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy vai trò ngoại giao văn hóa, ứng dụng các phương thức truyền thông mới trong thông tin đối ngoại, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Về công tác xây dựng ngành, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chỉ đạo điều hành, công tác cán bộ, bảo đảm chế độ chính sách, thi đua khen thưởng để xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công tác đối ngoại.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao đã trao tặng các danh hiệu, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành tựu chung của công tác đối ngoại trong 6 tháng đầu năm./.

Tin liên quan

Xem thêm