Môi trường

Cảnh báo tình trạng lừa đảo qua mạng liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Hà Nội

Liên quan vấn đề lừa đảo qua mạng, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan niêm yết công khai và chỉ sử dụng số điện thoại của cơ quan, đơn vị khi đề nghị công dân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính.

Ảnh minh họa TTXVN

TTXVN - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhận được thông tin của cơ quan báo chí và công dân phản ánh về việc người dân nhận được các cuộc gọi giới thiệu là nhân viên của Sở mời công dân cập nhật thông tin căn cước công dân, chuyển đổi số.

Về việc này, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 22/12/2022 của UBND thành phố về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Cùng với đó, Sở yêu cầu các đơn vị niêm yết công khai và chỉ sử dụng số điện thoại của cơ quan, đơn vị khi đề nghị công dân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính, góp phần ngăn chặn tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng lòng tin của người dân, tổ chức, giả danh cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Mặt khác, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo người dân, tổ chức đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở để thông báo, yêu cầu bổ sung, cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại hoặc yêu cầu đóng các khoản phí, lệ phí không xác định phục vụ chuyển đổi số và cấp Giấy chứng nhận.

Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo qua mạng. (Ảnh minh họa/TTXVN)

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khẳng định, Sở chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua các hình thức như: Tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh trực thuộc; tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích (nơi nhận theo địa chỉ của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh trực thuộc); tiếp nhận trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội.

Theo đó, Văn phòng Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh trực thuộc thực hiện niêm yết số điện thoại của cơ quan để tiếp nhận, hướng dẫn người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính; niêm yết công khai các hình thức, địa chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở các hình thức tiếp nhận và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh trực thuộc. Trung tâm xây dựng tin, bài để tuyên truyền đến người dân nắm được các thủ đoạn, phương thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng, đặc biệt là các cuộc gọi giới thiệu là nhân viên của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân khi nhận được cuộc gọi, liên hệ từ người lạ.

Hiện nay, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tăng và có diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, có xu hướng đan xen, kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau; có những vụ án mang tính chất lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong quần chúng nhân dân./.

Linh Khánh

Xem thêm