Xã hội

Chia sẻ kinh nghiệm tiếp nhận, sử dụng viện trợ của các tổ chức phi chính phủ

Quảng Ngãi

Ngày 2/7, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị thông tin về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh.

Ngày 2/7, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị thông tin về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị. 
Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Theo Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi, trên địa bàn tỉnh có 39 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và 3 tổ chức, cá nhân có giấy đăng ký; hiện có 27 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động. Thời gian qua, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Quảng Ngãi theo đúng nội dung chương trình, dự án đăng ký và quy định của pháp luật Việt Nam.

Năm 2023, Quảng Ngãi đã tiếp nhận 25 khoản viện trợ gồm 16 chương trình/dự án và 9 phi dự án của 3 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài; có 14 tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ thông qua các cơ quan, đơn vị, địa phương với tổng giá trị cam kết viện trợ 24,498 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt tiếp nhận 12 khoản viện trợ, với tổng kinh phí cam kết 168,701 tỷ đồng của 8 tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Đại diện huyện miền núi Trà Bồng chia sẻ kinh nghiệm tiếp nhận viện trợ của các tổ chức phi chính phủ. 
Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Các nội dung hoạt động chương trình, dự án viện trợ tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo, nước sạch, y tế, văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu phát huy hiệu quả. Qua đó góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết của địa phương, hướng đến đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương đặc biệt ở các huyện miền núi còn nhiều khó khăn như Sơn Tây, Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ...

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi về quy định của Nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ; Thông tư 23/2022/TT-BTC ngày 4/6/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, sử dụng viện trợ.

Ông Vy Thành Dũng, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Trà Bồng cho biết, Trà Bồng là huyện nghèo của Quảng Ngãi. Toàn huyện 60% đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, Trà Bồng được tiếp nhận nhiều nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về đầu tư trường học, thiết bị y tế, hệ thống nước sinh hoạt, hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em. Mới đây, đầu năm 2024, huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tiếp nhận Chương trình vùng Trà Bồng 2 do tổ chức World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ trong giai đoạn tháng 3/2024 đến tháng 9/2027 tại 4 xã, với tổng kinh phí dự kiến hơn 40 tỷ đồng.

Để tiếp nhận, quản lý, sử dụng hiệu quả các khoản viện trợ, huyện Trà Bồng nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật, tìm hiểu đủ tính pháp nhân, pháp lý của tổ chức phi chính phủ. Quá trình thực hiện, huyện phối hợp với các sở, ngành liên quan tránh những sai sót. Khi đảm bảo đủ điều kiện, huyện thiết lập hồ sơ, ký kết thỏa thuận tiếp nhận, trong đó lưu ý không để các điều khoản thỏa thuận làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trà Bồng tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị tài trợ gặp gỡ, trao đổi, khảo sát nhu cầu tài trợ và đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng dự án trên địa bàn huyện.

Bà Huỳnh Thị Phương Hoa, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các dự án phi chính phủ nước ngoài viện trợ tại tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả, đã giải quyết nhu cầu cấp thiết của địa phương, góp phần thiết thực vào công cuộc giảm nghèo, phù hợp ưu tiên, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi Huỳnh Thị Phương Hoa phát biểu. 
Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Quá trình triển khai, một số cơ quan, đơn vị gặp khó khăn, lúng túng trong công tác tiếp nhận viện trợ, quản lý tài chính từ các khoản viện trợ không hoàn lại. Qua Hội nghị, các đại biểu không chỉ trang bị thêm kiến thức về các dự án phi chính phủ nước ngoài mà còn làm rõ vướng mắc khi tiếp nhận các khoản viện trợ để thực hiện theo đúng quy định nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế vì mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững./.

Văn Cường

Xem thêm