Quốc hội với Cử tri

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp có trên 91% phiếu tín nhiệm cao

Đồng Tháp

Hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp nên năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có sự phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN).

TTXVN - Kỳ họp lần thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra trong hai ngày 9 - 10/12. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm, nhằm đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng năm 2024; đồng thời xem xét, thông qua nhiều quyết sách quan trọng.

Tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng cho biết, năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh diễn ra trong bối cảnh khó khăn. Tuy nhiên, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp nên năm nay, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có sự phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng, các tác động của chính sách, giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội ngày càng mạnh mẽ, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực tăng trưởng mạnh. An sinh xã hội được bảo đảm, số người có việc làm tăng lên, góp phần ổn định xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân và doanh nghiệp.

Đồng Tháp thực hiện vượt và đạt 19/22 chỉ tiêu của kế hoạch năm 2023, trong đó có 7/22 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. GRDP bình quân đầu người ước đạt 69,31 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.151 tỷ đồng; tỷ lệ dân cư tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,32%; có 115 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (lũy kế có 34/115 xã); tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom, xử lý đạt 92%.

Kỳ họp đã xem xét, thông qua 19 dự thảo nghị quyết, bao gồm: nhóm các dự thảo nghị quyết thường niên; nhóm dự thảo nghị quyết quy định những chính sách như: hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người tham gia chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài do UBND tỉnh ký kết, hợp tác đào tạo; quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm; quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Dự thảo Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2024 đã được biểu quyết thông qua tại kỳ họp. Theo đó, 22 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm: 6 chỉ tiêu về kinh tế, 12 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội và 4 chỉ tiêu về môi trường. Năm 2024, Đồng Tháp phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP tăng 8%; GRDP/người đạt 76,56 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 9.096 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 1.400 triệu USD; tỷ lệ lao động qua đào tạo 77,2%; giảm 0,4% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ở thành thị đạt 99,8% và nông thôn là 96,2%; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt 96%.

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN).

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 người đang giữ các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Kết quả, ông Phan Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 51/56 phiếu (chiếm 91,07%), 5/56 phiếu (8,93%) tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp. Ông Phạm Việt Công, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận số lượng phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 10/56 phiếu (chiếm 17,86%), 23/56 phiếu (41,07%) tín nhiệm và 23/56 phiếu (41,07%) tín nhiệm cao.

Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng, đây là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm là công việc quan trọng, được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là kênh thông tin quan trọng để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá cán bộ đang đảm trách vị trí lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh từ năm 2021 đến nay./.

Nhựt An

Xem thêm