Quốc hội với Cử tri

Ghi nhận, đánh giá những kết quả đạt được của các cá nhân qua phiếu tín nhiệm

Ninh Thuận

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

TTXVN - Ngày 8/12, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu gồm 6 thành viên thuộc HĐND tỉnh và 23 thành viên thuộc UBND tỉnh.

Theo kết quả phiếu tín nhiệm được công bố, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND Ninh Thuận có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 45/45 phiếu, đạt 100%.

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Ông Võ Đình Vinh, Giám đốc Sở Công Thương có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 19/45 phiếu (chiếm 42,2%), số phiếu tín nhiệm là 21 phiếu (chiếm 46,7%), số phiếu tín nhiệm thấp là 5 phiếu (chiếm 11,1%).

Ông Phạm Văn Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận có số phiếu tín nhiệm cao là 44/45 phiếu (chiếm 97,8%), phiếu tín nhiệm là 1 phiếu (chiếm 2,2%), không có số phiếu tín nhiệm thấp

Ông Phạm Văn Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Ông Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao là 43/45 phiếu (chiếm 95,6%), số phiếu tín nhiệm là 1 phiếu (chiếm 2,2%), số phiếu tín nhiệm thấp là 1 phiếu (chiếm 2,2%).

HĐND tỉnh Ninh Thuận xác định, công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm trước đó đã được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ và đảm bảo theo quy định. Các đại biểu HĐND đã nghiên cứu, nắm bắt thông tin, thảo luận, đánh giá thận trọng, khách quan, công tâm mức độ tín nhiệm của mình đối với người được lấy phiếu tín nhiệm.

Đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận Phạm Văn Hậu, việc lấy phiếu tín nhiệm là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm./.

Công Thử

Xem thêm