Chỉ đạo, Điều hành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng Quốc hội

Hoàn thành Khối lượng công việc năm 2023 của Quốc hội “nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay” có đóng góp tích cực, quan trọng của Văn phòng Quốc hội.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng Quốc hội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

TTXVN - Sáng 28/12, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng Quốc hội.

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương…

Qua xem báo cáo bằng hình ảnh và nghe ý kiến tham luận của một số vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội và một số cơ quan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng nhận thấy 2023 là một năm bận rộn, vất vả nhưng cũng rất thành công của Quốc hội. “Có được kết quả này có vai trò quan trọng của Văn phòng Quốc hội với tính chất vừa là cơ quan phục vụ, vừa là cơ quan tham mưu tổng hợp”, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một số kết quả nổi bật. Trước hết, đó là so với năm trước, khối lượng công việc năm 2023 nhiều hơn, có thể nói là “nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay”. Đó là việc tổ chức 5 thành công kỳ họp Quốc hội với 2 kỳ họp thường kỳ và 3 kỳ họp bất thường; 16 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chưa kể các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6 để tiếp thu, giải trình các nội dung trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại hai kỳ họp thường kỳ của Quốc hội. Như vậy, số lượng kỳ họp của riêng năm 2023 đã bằng số lượng kỳ họp của nửa nhiệm kỳ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận hoạt động của Quốc hội cũng như sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan thuộc Văn phòng Quốc hội trong năm qua ngày càng “đồng đều hơn, rộng khắp hơn và toàn diện hơn”, thực hiện được yêu cầu “năm sau phải tốt hơn năm trước” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cụ thể, hoạt động lập pháp đạt nhiều kết quả tốt hơn, giám sát tối cao có nhiều khởi sắc hơn, việc quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia rất nhanh chóng và thiết thực. Chất lượng và hiệu quả công việc tốt và cao hơn… Qua đó, thấy rõ hơn “vai trò, quyết sách của Quốc hội trong thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và biến thành hành động thực tế của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng Quốc hội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, công việc của Văn phòng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, hướng tới một Quốc hội ngày càng phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền; quy trình, quy phạm chuẩn mực hơn, từ phong cách, thái độ làm việc đều chuyên nghiệp hơn.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, năm 2023 cũng là năm có nhiều “lần đầu tiên” như: Tổ chức thành công Giải Diên hồng lần thứ nhất; chuẩn bị cho lễ trao Giải Diên hồng lần thứ hai (dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1/2024); Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội nhằm quán triệt quan điểm và chỉ đạo của Trung ương là “gắn chặt việc xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật”; Diễn đàn Người lao động; Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”…

Công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023 cũng rất sôi động và thành công. Đây là hoạt động có tính chất đối ngoại nhà nước nhưng cũng thể hiện sâu sắc tính chất đối ngoại nhân dân…

Cơ bản tán thành với 11 nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Báo cáo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bên trong của các đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở đó, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân nhiệm cụ thể hơn gắn với xác định, xây dựng vị trí việc làm để hoàn thiện việc phân công, bố trí cán bộ. Văn phòng Quốc hội tiếp tục rà soát để quy chuẩn hóa, tiêu chuẩn hóa, quy chế hóa mọi công việc, quy trình, thủ tục của các vụ, các đơn vị, hướng tới sự chuyên nghiệp hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội nêu bật yêu cầu tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quản lý tài chính, tài sản công.

Nhấn mạnh việc triển khai quyết liệt các công việc để chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, để giải quyết khối lượng công việc ngày càng tăng, tính chất công việc ngày càng khó và phức tạp, yêu cầu ngày càng cấp bách nhưng nhân sự hạn chế thì giải pháp là ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội tính toán, có giải pháp quan tâm hơn đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đánh giá cao và trân trọng những đóng góp, công hiến của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng và bày tỏ tin tưởng Văn phòng Quốc hội có một năm 2024 thành công hơn năm trước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tại hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các ý kiến góp ý quý báu để bổ sung, hoàn thiện báo cáo, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024 và những năm tiếp theo nhằm tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cũng như công tác tham mưu, phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội.

Ông Bùi Văn Cường nêu rõ, Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 về công tác Đảng, chính quyền và Công đoàn; đề nghị toàn Đảng bộ, Văn phòng Quốc hội, Công đoàn cơ quan, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị tập trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn thể.

Về công tác chính quyền có 10 nhóm nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, phục vụ và bảo đảm các điều kiện hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và các nhiệm vụ phục vụ chung của Văn phòng Quốc hội.

Về công tác Công đoàn, thực hiện thật tốt 7 nhóm nhiệm vụ đã nêu trong Chương trình công tác của Công đoàn Văn phòng Quốc hội năm 2024; tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã phát động phong trào thi đua năm 2024.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trao Cờ thi đua của Văn phòng Quốc hội cho Vụ Xã hội, Thư viện Quốc hội và Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp…/.


Hoàng Thị Hoa

Xem thêm