Xã hội

Đà Nẵng tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố, thôn

Đà Nẵng

Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố”.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

TTXVN - Chiều 30/1, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố”.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, ngày 1/7/2021, Đà Nẵng chính thức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm với phương châm: “Nắm chắc tình hình, quản lý tốt địa bàn, tiếp nhận thông tin nhanh, xử lý tình huống phát sinh kịp thời trên cơ sở áp dụng chuyển đổi số từ cơ sở”.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa triển khai thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố gồm: tăng cường quản lý cư trú, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm; giữ gìn vệ sinh môi trường và đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; hỗ trợ giúp nhau giảm nghèo; đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở. Các nhiệm vụ còn gắn với việc huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, an ninh trật tự, an sinh xã hội của thành phố và xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài; kiện toàn các tổ chức, hoạt động phải gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tổ dân phố, thôn và chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030…

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố” các tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Việc triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm của tổ dân phố, thôn đã phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của chi bộ Đảng, trách nhiệm của tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng thôn, phó trưởng thôn; công tác phối hợp giữa tổ dân phố, thôn với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở ngày càng chặt chẽ, nâng cao hiệu quả quản lý ở địa bàn khu dân cư.

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng có 2.911 tổ dân phố, thôn; trong đó có 2.798 tổ dân phố và 113 thôn./.


Trần Lê Lâm

Xem thêm