Quốc hội với Cử tri

Đại biểu Quốc hội tăng cường đối thoại với công nhân, viên chức, người lao động

Cao Bằng

Hội nghị đã có 23 kiến nghị của cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các ban, ngành cần quan tâm đến chính sách đối với đối tượng là công chức, viên chức công tác lâu năm nhưng không ở vị trí lãnh đạo, quản lý

Cử tri là đoàn viên công đoàn phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Đại biểu Quốc hội với công nhân, viên chức, người lao động
Chu Văn Hiệu/TTXVN

TTXVN-Ngày 8/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với công nhân, viên chức, người lao động. Tham dự có hơn 500 cử tri đại diện cho trên 27 nghìn công nhân viên chức, người lao động trong tỉnh.

Tại Hội nghị đã có 23 kiến nghị của cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các ban, ngành cần quan tâm đến chính sách đối với đối tượng là công chức, viên chức công tác lâu năm nhưng không ở vị trí lãnh đạo, quản lý; cân nhắc việc giữ lại phụ cấp thâm niên nghề đối với một số nghề đặc thù hoặc quan tâm xây dựng chế độ, chính sách tương ứng cho giáo viên để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác và gắn bó với nghề khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương; có giải pháp hiệu quả kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả hàng hóa, thị trường, để việc tăng lương bảo đảm mục đích, ý nghĩa nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...

Cử tri Nông Thị Tuyết (huyện Bảo Lâm) cho rằng, Chính phủ đã có nghị quyết về chương trình cho vay mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, việc tiếp cận các nguồn vốn vay có thủ tục rườm rà, cứng nhắc, chưa linh hoạt, dẫn đến đoàn viên, người lao động khó tiếp cận nguồn vốn vay. Cử tri kiến nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam xây dựng tiêu chí linh hoạt hơn để đoàn viên, người lao động tiếp cận dễ dàng hơn nguồn vốn vay.

Cử tri Trương Ngọc Long, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phia Oắc, Phia Đén (huyện Nguyên Bình) đề nghị Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương liên quan xem xét, đề xuất điều chỉnh tăng mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng để phù hợp với tình hình thực tiễn của đồng bào sống phụ thuộc vào rừng; góp phần hỗ trợ lực lượng kiểm lâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Sở Xây dựng; Lao động- Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo... đã trả lời, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cử tri liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, chương trình tiếp xúc cử tri chuyên đề là diễn đàn để đại biểu Quốc hội tiếp xúc, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri là công nhân lao động về việc làm, thu nhập, đời sống, cũng như hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, đại diện các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã trực tiếp trả lời cụ thể, thấu đáo tại Hội nghị. Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp toàn bộ các ý kiến, kiến nghị để chuyển tới Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương có hướng giải quyết, thực hiện.

Để nâng cao đời sống cho người lao động, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp để kịp thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của công nhân viên chức lao động; thực hiện tốt việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đoàn viên, công nhân viên chức lao động được lao động, học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, xây dựng quan hệ lao động, hài hòa, ổn định và phát triển trong doanh nghiệp./.

Chu Văn Hiệu

Xem thêm