Xã hội

Đảm bảo quyền lợi người lao động khi tham gia bảo hiểm y tế

Hà Nội

Các đơn vị cần giải quyết kịp thời chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho người lao động; quản lý chặt chẽ, hiệu quả tránh thất thoát, lãng phí.

Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người dân. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm thực hiện nghiêm chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

5 năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tuy nhiên, theo đánh giá của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, vẫn có gần 86 nghìn đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội với số tiền trên 5.154 tỷ đồng, làm ảnh hưởng đến đời sống, chế độ chính sách hơn 1,2 triệu người lao động, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động, đình công.

Các cấp Công đoàn Thành phố đã khởi kiện 75/592 doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội được Tòa án tiếp nhận để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp lao động giữa cá nhân và tập thể. Qua thủ tục thông báo khởi kiện của tổ chức Công đoàn, 121 doanh nghiệp đã trả hết nợ bảo hiểm xã hội, 177 doanh nghiệp tự giác nộp một phần số nợ, với tổng số tiền thu nợ đọng là 115 tỷ đồng, giải quyết quyền lợi cho 1.745 đoàn viên, công nhân, lao động

Các đơn vị cần giải quyết kịp thời chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho người lao động; quản lý chặt chẽ, hiệu quả Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tránh thất thoát, lãng phí. Các cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao chất lượng, khám chữa bệnh, cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế; đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người dân; kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan phối hợp với Cơ quan điều tra xử lý các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu gian lận, trốn đóng, trục lợi Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân, các sở, ban, ngành, địa phương cần đổi mới, đa dạng các hình thức truyền thông, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quy định có liên quan. Từ đó, tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hạn chế tối đa người hưởng bảo hiểm xã hội một lần để đảm bảo cuộc sống và an sinh xã hội bền vững./.

Linh Khánh

Xem thêm