Pháp luật

Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp

Nam Định

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội

Trao tặng 15 tủ sách pháp luật cho 6 Đồn Biên phòng và 7 xã, 2 cơ cở giáo dục trên địa bàn huyện Hải Hậu. Ảnh: Văn Đạt -TTXVN

Ngày 27/10, tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, Bộ Tư pháp phối hợp với các ban, ngành Trung ương và UBND tỉnh Nam Định tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022” (Ngày Pháp luật Việt Nam). Nam Định là một trong ba địa phương trong cả nước được Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Bộ Tư pháp chọn, tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 ở cấp cơ sở.

Phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nam Định Hà Lan Anh nhấn mạnh: Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; giúp các tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn. Đây cũng là dịp để cơ quan có thẩm quyền đánh giá lại kết quả đã đạt được, những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực hiện pháp luật. Từ đó, hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Ngày Pháp luật Việt Nam còn có ý nghĩa đề cao giá trị của pháp luật trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu, tự giác chấp hành pháp luật...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu, thời gian tới, các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nam Định cùng với các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh không ngừng sáng tạo, đổi mới nội dung, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật. Đặc biệt là đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo quyền và các điều kiện tiếp cận rộng rãi thông tin (trong đó có thông tin pháp luật) của người dân, doanh nghiệp và bảo vệ các quyền tự do cơ bản, phù hợp với luật pháp Việt Nam, các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, góp phần thực hiện có hiệu quả các quy định dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phải hướng về cơ sở, phát huy vai trò của chính quyền và đơn vị ở cơ sở; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các sở, ngành, đoàn thể, địa phương nâng cao vai trò của các tổ chức pháp chế, đơn vị, bộ phận được giao thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Cơ quan chức năng không ngừng hoàn thiện các quy định, cơ chế, chính sách nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; trong đó có lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Tại Lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Nam Định thực hiện nghiêm các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Tỉnh thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời phát huy vai trò của các lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, dân quân tự vệ ở cơ sở, cảnh sát biển trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân; xây dựng, duy trì, nâng cao chuẩn tiếp cận pháp luật cấp xã gắn với thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Tỉnh không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, hướng mạnh về cơ sở, bảo đảm tăng cường quyền làm chủ của nhân dân, lấy quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân là mục tiêu phục vụ, điểm xuất phát cũng là đích đến cao nhất của pháp luật, theo tinh thần “pháp luật không bỏ ai ở lại phía sau”; tăng cường các dịch vụ hỗ trợ pháp lý theo tinh thần cải cách hành chính, tư pháp như luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, hộ tịch, trợ giúp pháp lý để giúp người dân, doanh nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình...

Dịp này, nhiều các hoạt động được tổ chức như: Tập huấn đánh giá, công nhận cấp huyện, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch; trợ giúp pháp lý trực tiếp cho người dân và ra quân làm sạch môi trường biển xã Hải Lý (huyện Hải Hậu)...

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã tặng Bằng khen 2 tập thể, cá nhân của tỉnh Nam Định có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ở cấp cơ sở. Ban Tổ chức chương trình tặng 15 tủ sách pháp luật cho 6 Đồn Biên phòng (ở các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng) và 7 xã, 2 cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Hải Hậu; trao 20 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó xã Hải Lý../.

Vũ Văn Đạt

Xem thêm