Xã hội

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái

Quảng Bình

Thông qua các hoạt động hỗ trợ, các đợt tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, sinh hoạt câu lạc bộ... cũng đã kịp thời can thiệp, xử lý các vụ việc về bạo lực gia đình

TTXVN - Sáng 24/11, tại thành phố Đồng Hới, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) năm 2023. Chương trình thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, quan tâm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Đảng và Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm tới công tác phòng, chống bạo lực gia đình, ban hành nhiều văn bản pháp luật như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022... Đây là các văn bản pháp lý quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó, thể hiện rõ vai trò, chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực gia đình, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mọi công dân; phát huy vai trò cá nhân, gia đình và cộng đồng trong phòng chống bạo lực gia đình, củng cố và xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Tại buổi lễ, ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình cho biết: Lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái năm 2023 là hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, thành viên gia đình và xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng, chống bạo lực gia đình; đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi bạo lực gia đình, nhất là bạo lực giới, bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền thực hiện các văn bản pháp luật liên quan; lồng ghép tuyên truyền, xây dựng gia đình hạnh phúc, văn hóa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp gắn với các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, góp phần tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước, quê hương.

Để đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, ông Mai Xuân Thành đề nghị: Các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác gia đình, bình đẳng giới trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình và tổ chức tốt các hoạt động phù hợp; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho cha mẹ, các thành viên gia đình. Đồng thời, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, bình đẳng giới trong gia đình trong mọi tầng lớp nhân dân.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình đã làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả công tác gia đình và đạt được nhiều kết quả tích cực. Số vụ bạo lực gia đình giảm qua từng năm (năm 2020 là 87 vụ đến năm 2022 còn 44 vụ); toàn tỉnh đã triển khai, duy trì 12 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình theo tiêu chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xây dựng mô hình kiểu mẫu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền"; có 257 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và 490 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; hơn 1.000 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Đặc biệt, các loại hình câu lạc bộ thu hút hàng chục nghìn thành viên là hội viên phụ nữ tham gia. Thông qua các hoạt động hỗ trợ, các đợt tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, sinh hoạt câu lạc bộ... cũng đã kịp thời can thiệp, xử lý các vụ việc về bạo lực gia đình…/.

Võ Thị Dung

Tin liên quan

Xem thêm