Thời sự

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại Cao Bằng

Cao Bằng

Cao Bằng đã có 17/139 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 8 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 46 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí...

Các cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

TTXVN Ngày 30/11, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Đình Lê đề nghị, các cấp, ngành tiếp tục chỉ đạo, chủ động, trách nhiệm, tích cực huy động nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển kinh tế gắn với giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; đảm bảo quốc phòng - an ninh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đồng thời, các cấp, ngành tập trung phát huy sáng kiến, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; tăng cường giám sát thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, trong đó có xây dựng nông thôn mới; kịp thời nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình mới; khơi dậy và phát huy tính tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới…

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Cao Bằng đã có 17/139 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 8 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 46 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí...; Toàn tỉnh có 85% xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu xóm, tổ dân phố văn hóa; 100% quy ước xóm, tổ dân phố đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 138/161 xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế xã... Đến ngày 15/10/2023, kết quả giải ngân Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt trên 107 tỷ đồng (bằng 34% kế hoạch); huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư và các đơn vị tài trợ được gần 30 tỷ đồng và trên 77.000 ngày công lao động.

Sau ba năm thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cao Tuyền (chuyên sản xuất, cung cấp cho thị trường trên 50 tấn/năm; doanh thu trên 5 tỷ đồng/năm; tạo công ăn việc làm cho 10 - 15 lao động); gia đình ông Phương Tiến Tân (xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, hiến trên 1.200 m2 đất để xây dựng nhà văn hóa xóm); hộ ông Ngụy Văn Công (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng; nuôi cá tầm thương phẩm, trồng dưa lưới nâng cao thu nhập); Công an tỉnh Cao Bằng với mô hình "Cụm liên kết tự quản về an ninh trật tự" và mô hình "Thắp sáng đường quê"...

Tuy nhiên, quá trình triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, địa phương còn gặp một số hạn chế như: nguồn lực thực hiện so với nhu cầu để đạt được các mục tiêu, tiêu chí còn thấp, nhất là các tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng. Những tiêu chí đạt được chưa bền vững, nhất là tiêu chí thu nhập của người dân không ổn định; sản xuất hàng hóa ở nông thôn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng thế mạnh, quy mô còn nhỏ lẻ, manh mún; đầu ra cho sản phẩm còn bấp bênh, rủi ro cao... Đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn nên nguồn lực huy động xã hội hóa còn hạn hẹp; xuất hiện tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của cấp trên. Bên cạnh đó, một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc thực hiện phong trào, chưa năng động trong việc khai thác và phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới...

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã tặng Bằng khen 23 cá nhân, tập thể, gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2023./.

Chu Hiệu

Tin liên quan

Xem thêm