An sinh

Đề xuất chính sách cho ngành Khoa học và Công nghệ thông qua tổ chức Công đoàn

Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gắn kết gần 8.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo nguồn cảm hứng, sáng tạo, cống hiến của mỗi cá nhân.

Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 (Ảnh: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ)

TTXVN - Chiều 15/8, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham gia của 181 đại biểu chính thức, đại diện cho các tổ chức Công đoàn trực thuộc Bộ.

Đại hội đã bầu ông Hà Quốc Trung, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin là Chủ tịch Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đánh giá, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Bộ đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, tổ chức nhiều hoạt động rất thiết thực, gắn kết gần 8.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ thành một khối, tạo nên nguồn cảm hứng, sáng tạo, cống hiến của mỗi cá nhân, góp sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ)

Nhiệm kỳ tới, Bộ trưởng mong muốn Công đoàn Bộ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát huy tinh thần đoàn kết, luôn chủ động đổi mới sáng tạo, tham mưu cho lãnh đạo Bộ tổ chức các chương trình, hoạt động ý nghĩa, hun đúc sức mạnh đoàn kết để Bộ Khoa học và Công nghệ trở thành một tập thể đoàn kết, chuyên nghiệp, tràn đầy sức mạnh đổi mới sáng tạo.

“Công đoàn Bộ sẽ là cầu nối gắn kết các đoàn viên, các cấp Công đoàn với tổ chức Đảng, chính quyền để phát huy thành sức mạnh tổng hợp, góp phần vào sự phát triển của Bộ nói riêng và ngành Khoa học Công nghệ, đổi mới sáng tạo nói chung”, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị, với vị trí, vai trò của khoa học công nghệ ngày càng nâng cao, Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, quan tâm, bao phủ rộng hơn các đối tượng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm xây dựng cơ quan vững mạnh; đổi mới hơn nữa phong trào thi đua của Công đoàn các cấp với những cách thức triển khai sáng tạo.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, Đại hội xác định tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn, hướng về cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả vì đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển của ngành; xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp Công đoàn; đại diện chăm lo, bảo vệ, quan tâm đến lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn.

Đại hội xác định một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% cán bộ, đoàn viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết, chủ trương công tác của tổ chức Công đoàn; 100% các Công đoàn triển khai thực hiện có hiệu các phong trào thi đua do Công đoàn Bộ, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động phát động...

Theo báo cáo, nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ có thay đổi về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu tổ chức phù hợp theo mô hình tổ chức mới. Hoạt động Công đoàn của Bộ được triển khai trong bối cảnh các tổ chức Công đoàn trực thuộc và đoàn viên Công đoàn lớn về số lượng, đa dạng về chuyên môn nghiệp vụ, địa bàn hoạt động rộng. Bên cạnh đó, số lượng cán bộ Công đoàn chuyên trách ít, đội ngũ cán bộ tại các Công đoàn trực thuộc chủ yếu là làm công tác kiêm nhiệm. Các cấp Công đoàn đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đồng hành với lãnh đạo cơ quan, đơn vị chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các chế độ chính sách được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần tiếp tục được nâng lên, động viên Công đoàn viên hăng hái trong công tác, gắn bó với đơn vị./.

Thu Phương

Tin liên quan

Xem thêm