Chính sách mới

Đề xuất thành lập Sở Du lịch tỉnh Phú Yên

Phú Yên

Khi được thành lập, Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về du lịch.

Sở Du lịch tỉnh Phú Yên sẽ được thành lập trên cơ sở một số đơn vị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

TTXVN - Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên đã xây dựng Đề án tổ chức lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và giải thể Sở Ngoại vụ để thành lập Sở Du lịch tỉnh Phú Yên; đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao trình các cấp có thẩm quyền và Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

Theo nội dung Đề án, tỉnh Phú Yên đủ cơ sở pháp lý và cơ bản đáp ứng tiêu chí để thành lập Sở Du lịch theo quy định tại Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phú Yên có nhiều tài nguyên và tiềm năng du lịch nổi trội như: Bờ biển dài 189 km, với nhiều đầm, vịnh, gành... mang vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, kỳ thú (đầm Cù Mông, đầm Ô Loan, vịnh Vũng Rô, vịnh Xuân Đài). Đặc biệt, tỉnh có 2 di tích kiến trúc, danh lam thắng cảnh được công nhận Di tích cấp quốc gia đặc biệt (Tháp Nhạn, Gành Đá Đĩa); 21 di tích được công nhận Di tích cấp quốc gia (vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan, quần thể Hòn Yến, Vũng Rô, mũi Đại Lãnh - Bãi Môn, núi Đá Bia, đập Đồng Cam, địa đạo Gò Thì Thùng, Thành Hồ, đền thờ Lương Văn Chánh...). Ngoài ra, Phú Yên còn có diện tích rạn san hô ngầm trên 400 ha. Đây là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá để phát triển loại hình du lịch sinh thái biển trong tương lai.

Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, địa phương đang tích cực đầu tư, kêu gọi đầu tư, xúc tiến, quảng bá trên các lĩnh vực du lịch. Dự kiến thời gian tới, giá trị kinh tế từ du lịch đóng góp vào tổng sản phẩm nội địa (GRDP) hàng năm của tỉnh sẽ chiếm tỷ trọng 10% trở lên.

Khi được thành lập, Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về du lịch và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ngày 8/1/2023, tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với cán bộ chủ chốt tỉnh Phú Yên, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Sở Du lịch.

Tại văn bản số 20/TB-VPCP ngày 3/2/2023 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc này có nêu: Tỉnh chủ động rà soát sắp xếp lại các sở, ngành đảm bảo nguyên tắc không làm tăng đầu mối và xây dựng Đề án, trình Hội đồng nhân dân theo đúng quy định hiện hành./.

Xuân Triệu

Xem thêm