Khoa học

Dồn lực thực hiện các mục tiêu chuyển đổi IPv6

Chuyển đổi IPv6 là việc cần làm theo yêu cầu về công nghệ, xu thế chung của toàn cầu. Đây là cơ hội phát triển cho mạng internet Việt Nam, hướng tới phát triển internet thông minh, internet công nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu. 
Ảnh: VNNIC/TTXVN phát

TTXVN - Ngày 3/4, tại Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển đổi IPv6 Việt Nam, IPv6 For Gov 2024, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng khẳng định, chuyển đổi IPv6 là cần thiết, không thể chậm trễ, cần sự tham gia đồng lòng của tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Việt Nam đã đi đúng hướng và cần phải dồn lực về đích, đảm bảo mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch chuyển đổi IPv6.

Hiện nay, mạng internet phát triển rộng khắp, phổ cập, an toàn, bền vững và thông minh. Chuyển đổi IPv6 (Internet Protocol version 6 - Giao thức liên mạng thế hệ 6) là cách thức làm cho internet lớn hơn, rộng khắp, phổ cập, đồng thời phải gắn với chất lượng và dịch vụ mới để phát triển hạ tầng, các dịch vụ trên internet thông minh hơn, an toàn và bền vững hơn.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết, chuyển đổi IPv6 là việc cần làm theo yêu cầu về công nghệ, xu thế chung của toàn cầu. Đây là cơ hội phát triển cho mạng internet Việt Nam, hướng tới phát triển internet thông minh, internet công nghiệp. Mục tiêu cuối cùng của Việt Nam là chuyển đổi hoàn toàn giao sang IPv6 (IPv6-only).

Tại Việt Nam, IPv6 được cung cấp, sử dụng rộng rãi qua internet băng rộng. Tỷ lệ sử dụng IPv6 Việt Nam hiện nay đạt hơn 60%, đứng thứ 2 khu vực ASEAN, thứ 8 toàn cầu. Từ năm  2021 đến nay, Việt Nam luôn giữ nhịp tăng trưởng và đứng trong top 10 thế giới. Đặc biệt, hoạt động chuyển đổi IPv6 trong khối cơ quan nhà nước có nhiều thay đổi tích cực từ khi Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt, triển khai “Chương trình IPv6 For Gov” với nhiều hoạt động, phối hợp tích cực với các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Để dồn lực về đích, đảm bảo mục tiêu IPv6, IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025, các đơn vị liên quân cần định hướng xây dựng chương trình hành động cho giai đoạn 2026 - 2030.

Ngày 25/3/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 377/QĐ-BTTT phê duyệt “Kế hoạch chuyển đổi IPv6 Việt Nam, IPv6 For Gov năm 2024”. Theo đó, mục tiêu năm 2024 và tỷ lệ chuyển đổi IPv6 đạt tối thiểu 65% và hoàn thành cơ bản Chương trình IPv6 For Gov (2021-2025). Tại hội nghị này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng đề nghị các đơn vị đẩy nhanh kế hoạch của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và triển khai mở rộng cung cấp dịch vụ với IPv6.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã đánh giá lại kết quả công tác chuyển đổi IPv6 của Việt Nam, làm rõ vấn đề tồn tại, nhận định kinh nghiệm quốc tế để đưa ra giải pháp, kế hoạch, mục tiêu năm 2024, hướng tới hoàn thành sớm chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xác định tinh thần phối hợp đồng bộ, quyết tâm, đẩy nhanh công tác chuyển đổi IPv6 để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đặt ra./.

Ngọc Bích

Xem thêm