Thời sự

Đồng bào Công giáo chung sức, đồng lòng đóng góp cho sự phát triển đất nước

Phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo đã đóng góp tích cực cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước…

Quang cảnh hội nghị.
Ảnh: Tiến Đạt 

Chiều 15/5, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp năm 2023 và thống nhất nhiệm vụ công tác phối hợp năm 2024.

Chủ trì hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Thông tin tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho biết, năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã có sự chỉ đạo sát sao trong tổ chức và triển khai các công việc của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Sự cộng tác của các ban, đơn vị chuyên môn của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã giúp cho phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước…

Trong năm 2024, hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc định hướng và phát hiện, lựa chọn, giới thiệu những nhân sự trẻ là linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động xã hội tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhân dịp Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và nhân sự tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp, tạo sự kế thừa và tăng cường các nhân tố mới cho hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Nhân dịp này, Linh mục Trần Xuân Mạnh gửi lời cảm ơn chân thành đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Đặc biệt, vừa qua Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Linh mục Trần Xuân Mạnh mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả trên các lĩnh vực công tác.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, thời gian qua, hai bên đã cùng nỗ lực tổ chức thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng trong Chương trình phối hợp công tác năm 2023. Trong đó, nổi bật là phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII.

Cùng với đó, hai bên tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo cùng với nhân dân cả nước thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động nhằm chung sức, đồng lòng đóng góp chung cho sự phát triển của đất nước.

Trao đổi về một số nội dung phối hợp trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị hai bên tiếp tục bám sát tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; từ đó tiếp tục vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ sống "tốt đời đẹp đạo", đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền các cấp phát động. Đồng thời, bảo đảm để các tổ chức tôn giáo hoạt động bình đẳng theo quy định của pháp luật và hiến chương, điều lệ được Nhà nước công nhận; quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ giải quyết các nhu cầu chính đáng của quần chúng tín đồ trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh; tôn trọng, khuyến khích phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm