Thực thi chính sách

Đồng Nai gỡ khó để đấu giá hơn 470 ha đất trong năm 2024

Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai đồng ý bổ sung thêm một số khu đất đấu giá vào kế hoạch đấu giá đất của tỉnh năm 2024.

Ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phát biểu tại cuộc họp.
Ảnh: Công Phong - TTXVN 


Chiều 15/5, Tổ công tác Đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai họp bàn về tiến độ thực hiện kế hoạch, xử lý các khó khăn, vướng mắc, tồn tại liên quan đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Đây là phiên họp đầu tiên của Tổ công tác sau khi được thành lập.

Theo ông Chu Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, năm 2024 Đồng Nai sẽ đấu giá 18 khu đất với diện tích hơn 470 ha, dự kiến thu về hơn 5.000 tỷ đồng. Đến nay, có 1 khu đã đăng thông báo bán đấu giá, 6 khu đang thực hiện các thủ tục để xác định giá khởi điểm. Số còn lại đang hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án đấu giá; lấy ý kiến và trình tỉnh ban hành phương án đấu giá.

Ông Chu Tiến Dũng cho rằng, công tác đấu giá đất hiện gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, điển hình như: Xác định giá trị tài sản còn lại trên đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm; thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá đất; khu đất dự kiến đấu giá chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch rút gọn; chưa có hệ thống giao thông kết nối.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, do nguyên nhân khách quan và chủ quan nên trong 2 năm (2022, 2023) không có khu đất nào ở Đồng Nai đấu giá thành công. Để tháo gỡ "điểm nghẽn" trong đấu giá đất, Đồng Nai cần chỉ đạo Sở Tài chính tỉnh tiếp tục xác định giá đất các khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng để Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai tiến hành đấu giá. Các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết rút gọn đối với các khu đất tỉnh được đưa ra đấu giá. Tỉnh Đồng Nai cho cập nhật bổ sung Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đối với các khu đất đấu giá mục đích làm nhà ở; xem xét, chấp thuận bổ sung thêm 1 số khu đất mới vào kế hoạch đấu giá năm 2024.

Theo ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đồng Nai thành lập Tổ công tác nhằm xử lý những vướng mắc, đề ra giải pháp thực hiện thành công đấu giá đất. Thành viên Tổ công tác cần tích cực nâng cao trách nhiệm trong công việc. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cần rà soát, chỉ ra những nội dung đã và chưa làm được trong kế hoạch đấu giá 18 khu đất tỉnh đã ban hành; chỉ rõ những đơn vị có trách nhiệm, liên quan trong việc làm chậm trễ đến đấu giá đất, từ đó tham mưu với tỉnh để có giải pháp đôn đốc, nhắc nhở. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính làm việc cụ thể, thống nhất phương án xử lý tài sản còn lại trên đất tại các khu đất đấu giá. Tỉnh Đồng Nai đồng ý bổ sung thêm một số khu đất đấu giá vào kế hoạch đấu giá đất của tỉnh năm 2024./.

Nguyễn Công Phong

Tin liên quan

Xem thêm