Thực thi chính sách

Huy động nguồn lực hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Từ năm 2013 đến nay, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được hơn 21.200 hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại Hội nghị.
Ảnh: Thùy Linh 

Ngày 15/5, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo hình thức trực tuyến và trực tiếp tại hơn 70 điểm cầu với khoảng 3.000 đại biểu tham dự.

Từ năm 2013 đến nay, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được hơn 21.200 hài cốt liệt sĩ (trong nước hơn 10.200 hài cố liệt sĩ, ở Lào hơn 3.300 hài cốt liệt sĩ, ở Campuchia gần 7.600 hài cốt liệt sĩ); góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhiều địa phương, đơn vị đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kết quả thực hiện các Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thống nhất đánh giá, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm bằng các nguồn lực đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đã thể hiện được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đối với công tác này. Chế độ, chính sách được bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách đúng mục đích. Các phương tiện, trang bị được quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Công tác nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ được ban hành kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Bộ Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương nghiên cứu ban hành 2 Thông tư hướng dẫn thực hiện. Các ban, bộ, ngành có liên quan, Ban Chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các kế hoạch, chương trình, hướng dẫn thực hiện tốt chế độ, chính sách, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện, dân chủ, công khai.

Đánh giá cao những kết quả các cơ quan, đơn vị đã đạt được, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản mới về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định của pháp luật; tích cực huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương dự toán, phân bổ nguồn kinh phí, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, dân chủ, công khai theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên rà soát, đề xuất bổ sung các trang bị, phương tiện cần thiết đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tích cực huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 515 đã công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng cho 26 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai, thực hiện các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ./.

Hiền Hạnh

Xem thêm